Znanost i razvoj - Znanstveni projekti - Disentangling Financial Reporting Quality (DISFRQ)

Disentangling Financial Reporting Quality (DISFRQ)

Izazovi alternativnih oblika ulaganja

Raščlamba determinanti kvalitete financijskog izvještavanja
Disentangling Financial Reporting Quality (DISFRQ)

Program / Programme: Hrvatska zaklada za znanost, Istraživački projekti / Croatian Science Foundation, Research Projects, IP-2020-02-9372
Voditeljica projekta / Principal investigator: Željana Aljinović Barać
Akronim projekta / Project acronym: DISFRQ
Trajanje u mjesecima / Duration in months: 48
(01.01.2021. - 31.12.2024.)
Odobreni iznos sredstava / Budget: 290.480,00 HRK
Znanstveno područje / Scientific area: Društvene znanosti
/ Social sciences
Znanstveno polje / Scientific field: Ekonomija / Economics

 

Sažetak:

Kvaliteta financijskog izvještavanja (engl. Financial Reporting Quality, skr. FRQ) predstavlja uvijek aktualno pitanje koje postaje posebno relevantno u razdobljima financijske nestabilnosti i korporativnih skandala (npr. Agrokor u Hrvatskoj). FRQ je funkcija kvalitete nerevidiranih financijskih izvještaja i kvalitete revizije. S obzirom da nerevidirani financijski izvještaji nisu javno dostupni u većini zemalja, dosadašnja empirijska istraživanja nisu mogla razdvojiti FRQ od kvalitete revizije. Zbog toga se obično mjere kvalitete revizije i mjere FRQ operacionaliziraju na isti način i temelje na istom setu podataka - iz revidiranih financijskih izvještaja. Budući da listana društva u Hrvatskoj objavljuju i nerevidirane i revidirane godišnje financijske izvještaje, pruža se jedinstvena prilika za procjenu kvalitete revizije usporedbom različitih mjera FRQ na podatcima iz nerevidiranih i revidiranih financijskih izvještaja. Također, specifičnosti predloženog istraživačkog okvira omogućavaju uparivanje klijenata revizora iz skupina Velika četvorka i ostali revizori prema kvaliteti nerevidiranih izvještaja. Time će se utvrditi jesu li razlike u kvaliteti revidiranih financijskih izvještaja uistinu rezultat efekta Velike četvorke. Konačno, budući da kvaliteta financijskog izvještavanja može biti ugrožena namjernim i nenamjernim pogrešnim prikazivanjem pozicija u financijskim izvještajima, važno je utvrditi ima li etika učinak na financijsko izvještavanje. Sukladno navedenom, predmetno istraživanje obuhvaća tri glavna cilja: 1) utvrditi jesu li i kako mjere FRQ poboljšane tijekom procesa revizije; 2) analizirati odnos između kvalitete nerevidiranih financijskih izvještaja i odabira revizora kako bi se utvrdilo pruža li doista Velika četvorka veću kvalitetu revizije u odnosu na ostale revizore; te 3) odrediti razinu upoznatosti računovođa s Kodeksom etike za profesionalne računovođe i utjecaj istog na FRQ.

Ključne riječi: kvaliteta financijskog izvještavanja, kvaliteta revizije, revizijske korekcije, efekt Velike četvorke, Kodeks etike

 

Summary:

Different high-profile corporate scandals in Croatia (e.g. Agrokor case) and worldwide have highlighted the critical importance of credible, high quality financial reporting system. Financial reporting quality (FRQ) is a function of preaudit financial statements quality and audit quality. The problem for empirical research is that FRQ and audit quality are often inseparable in terms of observable financial reporting outcomes. Namely, preaudit financial statements are not publicly available in almost all countries, so researchers are limited to proxy both audit quality and FRQ with quality measures based only on audited financial statements. Since Croatian capital market issuers provide both audited and preudit annual financial reports, we have a unique opportunity to directly assess audit quality by disentangling and comparing the quality measures of preaudit and audited financial statements. This research setting also allows us to empirically validate commonly used proxy measure of audit quality (i.e. Big 4 auditors vs non-Big 4 auditors). Finally, since FRQ can be deteriorated by either intentional or unintentional financial reporting misstatements, it is important to determine the effect of ethics on FRQ. Accordingly, our research has three main objectives: 1) to determine whether and how the FRQ measures are improved during the process of financial statement audit; 2) to analyse the relation between the levels of preaudit FRQ and auditor selection in order to find out whether Big 4 auditors actually provide higher audit quality than non-Big 4; and 3) to determine the level of accountants’ conversance with the International Federation of Accountants (IFAC) Code of Ethics for Professional Accountants and its effect on FRQ.

Key words: financial reporting quality, audit quality, year-end audit adjustments, Big 4 audit effect, Code of Ethics