Željanin modul za diseminaciju

izv.prof.dr.sc. Andrijana Rogošić - NVivo Core Skills (Windows), 04.11.2022.

prof.dr.sc. Tina Vuko - Customized Advance Stata Training, 05.06.2023.

izv.prof.dr.sc. Slavko Šodan - Customized Advance Stata Training, 05.06.2023.

prof.dr.sc. Tina Vuko - Customized Advance Stata Training, 06.03.2024.

izv.prof.dr.sc. Slavko Šodan - Customized Advance Stata Training, 06.03.2024.