Efekti ekonomskih katastrofa - Novosti

Radovi

Ćorić, B. (2017), Changes in Output Volatility in International Historical Perspective. Rad je prijavljen za objavljivanje u časopisu citiranom u Current Contents bazi časopisa, te se nalazi u postupku recenzije.

 

 

Ćorić, B. (2019), Inflation and Output Volatility: International Historical Evidence, znanstveni rad u procesu recenzije u časopisu CESifo economic studies.

Ćorić, B. (2019), Variations in Output Volatility: Evidence from International Historical Data, Economics Letters, Vol. 178, pp. 102-105.(časopis indeksiran u bazama CC i WoS).

Ćorić, B. i Šimić, V. (2019), Economic Disasters and Aggregate Investment, znanstveni rad prijavljen u časopis Empirical Economics.

Ćorić, B. i Šimić, V. (2019), Economic Disasters: Case Study of Croatia, znanstveni rad prijavljen u časopis Economic Thought and Practice.

 

Okrugli stol

 

Okrugli stol i prezentacija rezultata HRZZ projekta Efekti ekonosmih katastrofa

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Okrugli stol i prezentaciju rezultata HRZZ projekta Efekti ekonomskih katastrofa koji će se održati u utorak, 3.12.2019. u 10.15 u Referentnom centru za tržišta kapitala na Ekonomskom fakultetu.

 

Članovi istraživačkog tima HRZZ projekta Efekti ekonomskih katastrofa 

 

Okrugli stol i prezentacija rezultata HRZZ projekta Efekti ekonomskih katastrofa je održan na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 3.12.2019.