Efekti ekonomskih katastrofa - Novosti

Radovi

Rad 1

Ćorić, B. (2017), Changes in Output Volatility in International Historical Perspective. Rad je prijavljen za objavljivanje u časopisu citiranom u Current Contents bazi časopisa, te se nalazi u postupku recenzije.

 

Rad pod nazivom: Ćorić, B. Variations in Output Volatility: Evidence from International Historical Data prihvaćen je za objavu u časopisu Economics Letters (časopis indeksiran u bazama CC i WoS).Okrugli stol i prezentacija rezultata HRZZ projekta Efekti ekonosmih katastrofa

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Okrugli stol i prezentaciju rezultata HRZZ projekta Efekti ekonomskih katastrofa koji će se održati u utorak, 3.12.2019. u 10.15 u Referentnom centru za tržišta kapitala na Ekonomskom fakultetu.

 

Članovi istraživačkog tima HRZZ projekta Efekti ekonomskih katastrofa