Cjeloživotno obrazovanje - Centar za cjeloživotno obrazovanje

Centar za cjeloživotno obrazovanje

O Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

1. Misija Centra

Doprinositi poticanju trajne zapošljivosti građana i uspješnoj tranziciji naše regije i Republike Hrvatske prema društvu i ekonomiji utemeljenim na znanjima i cjeloživotnom učenju.

2. Osnovni ciljevi Centra

 • Pružanje novih i razvijanje postojećih znanja iz područja ekonomije i srodnih primijenjenih područja poslovnim ljudima i stručnjacima,
 • Savjetovanje poslovnim ljudima i stručnjacima u procesu permanentnog učenja te u adaptaciji i razvoju kako organizacije, tako i samih pojedinaca uključenih u proces,
 • Razvijanje sposobnosti prilagodbe i proaktivnog upravljanja promjenama.

3. Vrste i razine edukacijskih programa

 • Formalno cjeloživotno obrazovanje

Organizirani proces učenja kroz verificirani obrazovni program kojim se stječe javna isprava o određenom stupnju obrazovanja, a stečene kvalifikacije upisuju u radnu knjižicu. Programi formalnog obrazovanja mogu biti verificirani programi osposobljavanja i usavršavanja.

 • Neformalno cjeloživotno obrazovanje

Organizirani proces učenja kroz obrazovni program koji nije verificiran, a usmjeren je na profesionalno osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Po završetku programa polazniku se dodjeljuje Potvrda o sudjelovanju. Program neformalnog obrazovanja može biti in-house ili otvorenog tipa.

 • In- house programi

Neformalni obrazovni program čija je izrada i izvedba prilagođena specifičnim potrebama poznatog naručitelja usluge, najčešće tvrtke, a služi profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju u skladu s razvojnim potrebama naručitelja. Svrha in-house programa je razvoj ljudskih resursa naručitelja usluge kako bi ona bila organizacijski što učinkovitija i konkurentnija na tržištu.

 • Otvoreni seminari

Neformalni obrazovni program koji je usmjeren i prilagođen građanstvu u širem smislu riječi, tj. nepoznatom naručitelju, a služi profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju te osobnom rastu i razvoju polaznika.

4. Područja cjeloživotnog obrazovanja

 • Marketing,
 • Poslovna organizacija i menadžment,
 • Poslovne financije,
 • Upravljanje proizvodnjom,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Računovodstvo,
 • Poduzetništvo,
 • Informatičke tehnologije,
 • Turizam i ugostiteljstvo,
 • Vanjska trgovina,
 • Europske integracije,
 • Poslovni strani jezici,
 • Ostala područja ekonomije i srodnih primijenjenih područja.

Svako od navedenih područja predstavlja okvir, unutar kojeg se otvara prostor za definiranje spektra edukacijskih programa, odnosno "programskih linija" koje se mogu granati horizontalno i vertikalno te integrirati razna područja, sukladno potrebama i dogovoru s naručiteljima.