Enter Title

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA DIPLOMIRANE STUDENTE STRUČNIH DODIPLOMSKIH EKONOMSKIH I SRODNIH STUDIJA U TRAJANJU KRAĆEM OD TRI GODINE

    

SVRHA PROGRAMA:

Ovaj Program namijenjen je prije svega diplomiranim studentima ekonomskih i srodnih stručnih studija kojima je studij trajao kraće od tri godine, a koji žele nastaviti studiranje na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

 

UVJET ZA UPIS PROGRAMA:

Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

 

PREDMETI PROGRAMA:

Predmet
 

Nositelj/i predmeta

Stranica predmeta

Detaljno o predmetu

Napomena


Menadžment
prof. dr. sc. Nikša Alfirević
izv.prof.dr.sc. Željko Mateljak
Menadžment
Menadžment
Predmet se izvodi u zimskom semestru.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove.


Marketing

izv.prof.dr.sc. Mario Pepur

doc. dr. sc. Dedić Goran

izv.prof.dr.sc. Mihanović Zoran
Marketing
Marketing
Predmet se izvodi u zimskom semestru.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove.

Osnove financijskog menadžmenta
 


izv.prof.dr.sc Šimić Šarić Marija

izv.prof.dr.sc. Pepur Sandra
 
Osnove financijskog menadžmenta
Osnove financijskog menadžmenta
Predmet se izvodi u zimskom semestru.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove.

Organizacija poslovanja
izv. prof. dr. sc. Ivan Matić
Organizacija poslovanja
Organizacija poslovanja
Predmet se izvodi u ljetnom semestru.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove.
Financijska tržišta

izv. prof. dr. sc. Ana Kundid Novokmet
 
Financijska tržišta
Financijska tržišta
Predmet se izvodi u zimskom semestru.
Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove.

 

PROCES UPISA NA PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA DIPLOMIRANE STUDENTE STRUČNIH DODIPLOMSKIH EKONOMSKIH I SRODNIH STUDIJA U TRAJANJU KRAĆEM OD TRI GODINE:

KORAK 1:  Ispuniti  elektronsku prijavnicu (do 18. rujna 2023.)

KORAK 2:   Dostaviti skeniranu dokumentaciju u Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih putem e-maila: cjelozivotno@efst.hr do 22. rujna 2023. godine i to:

 • Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 • Preslika svjedodžbe* o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (original na uvid*) ili preslika Diplome o završenom stručnom dodiplomskom studiju (original na uvid).
 • Prijepis ocjena i pripadajući izvedbeni planovi predmeta (za polaznike koji dostavljaju Zamolbu za priznavanjem određenog predmeta).
 • Potvrda uplate (prema Odluci o cijeni).

KORAK 3:  Potpisati Ugovor o pohađanju seminara (osobno prema uputama koje ćete dobiti putem e-maila).

*Originali se donose na uvid u terminu i prema uputama naznačenim u Koraku 3.  

CIJENA POHAĐANJA PROGRAMA 

Prema Odluci o cijenama Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine za ak. god. 2023./2024.

Informacije za uplatu Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine

Primatelj  

Ekonomski fakultet u Splitu

Opis plaćanja: 

RAZLIKA DODIPLOMCI – Ime i prezime

IBAN (HPB):

HR5723900011100015220

Model plaćanja: 

00

Poziv na broj:

264

PONOVNI UPIS NEPOLOŽENIH PREDMETA

Polaznici koji u prvoj godini upisa Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine nisu položili sve predmete Programa, dužni su u narednoj akademskoj godini (sukladno Ugovoru) ponovno upisati sve preostale predmete koje nisu položili prema iznosima naznačenima u Odluci o cijeni Programa. 

To mogu učiniti SAMO za vrijeme redovnih upisa na Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine.

Na upis je potrebno donijeti dokaz o uplaćenoj naknadi za ponovni upis nepoloženih predmeta.

Naknada za ponovni upis pojedinog predmeta Programa naznačena je u Odluci o cijenama Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine, koja se donosi na početku svake akademske godine za tu akademsku godinu.

Polaznici navedene iznose plaćaju prema sljedećim podacima:

Primatelj  

Ekonomski fakultet u Splitu

Opis plaćanja: 

RAZLIKA DODIPLOMCI – Ime i prezime

IBAN (HPB):

HR5723900011100015220

Model plaćanja: 

02

Poziv na broj:

264

ISPIS / PREKID POHAĐANJA PROGRAMA 

Polaznik se može ispisati iz Programa najkasnije do 31. listopada tekuće akademske godine. 

Naknada za pohađanje Programa se tada umanjuje za iznos administrativnih troškova (6,64 €).

U tom slučaju, polaznik je dužan podnijeti molbu Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih s obrazloženjem ispisa iz Programa. Fakultet je obvezan izvršiti povrat do tada uplaćenog iznosa naknade za pohađanje Programa polazniku.

U slučaju da se polaznik obrati Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih s molbom za ispis iz Programa nakon 31. listopada tekuće akademske godine, Centar će ga izbrisati iz popisa polaznika, ali mu Fakultet nije obvezan izvršiti povrat do tada uplaćenog iznosa naknade za pohađanje Programa. Također, polaznik u tom slučaju nije obvezan (ukoliko to već nije učinio) uplatiti naknadu za pohađanje II semestra Programa.

NASTAVA

Prema rasporedu održavanja nastave.

PRIJAVA ISPITA

Polaznici Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine, ispite prijavljuju prema rasporedu ispita naznačenim na mrežnim stranicama Fakulteta.

Prijava i odjava ispita vrši se isključivo putem weba prema uputama naznačenim na linku.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA  

 1. Imam li kao polaznik Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine sva studentska prava?
  Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine dio su programa cjeloživotnog obrazovanja. Drugim riječima, polaznici Programa ne stječu status studenta, pa tako ni studentska prava i obveze.
   
 2. Smijem li polagati ispite preko kolokvija?
  Polaznici Programa imaju pravo pohađati nastavu pojedinih predmeta s redovitim studentima Ekonomskog fakulteta u Splitu. To ujedno znači da polaznici imaju pravo, ukoliko to žele, iskoristiti mogućnost polaganja predmeta preko testova i kolokvija, kako je to definirano izvedbenim programom pojedinog predmeta.
   
 3. Koliko puta smijem izaći na ispit u jednoj akademskoj godini?
  Polaznici Programa imaju pravo polagati ispit iz pojedinog predmeta u svim redovitim rokovima.
   
 4. Koji je rok za završetak Programa?
  Rok za završetak Programa je tri akademske godine počevši od akademske godine upisa Programa.
   
 5. Priznaju li se ranije položeni predmeti?
  Polaznici koji su pojedine predmete Programa položili tijekom studija na Ekonomskom fakultetu u Splitu ili na drugim visokoobrazovnim institucijama, dužni su podnijeti zahtjev za priznavanjem predmeta, te zahtjevu priložiti prijepis ocjena i izvedbeni plan položenog predmeta. Ukoliko se utvrdi istovjetnost predmeta, isti će se priznati te će biti dužni uplatiti iznos administrativnih troškova u visini od 19,91 € + PDV (ukupno 24,89 €).  U suprotnom su dužni upisati predmete prema točki II. ove Odluke. Cijena administrativnih troškova iznosi 19,91 € + PDV (ukupno 24,89 €) bez obzira koliko predmeta se priznaje.
   
 6. Što ako u jednoj akademskoj godini ne položim sve predmete Programa? 
  Polaznici koji u akademskoj godini upisa ne polože sve predmete Programa, dužni su ponovno upisati sve predmete koje nisu položili u svakoj od naredne dvije akademske godine (kako je definirano Ugovorom između EFST i polaznika). Na početku svake akademske godine dužni su doći u Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih te donijeti potvrdu uplate za iznos nepoloženih predmeta. Visina naknade za upis nepoloženih predmeta bit će određena na početku svake akademske godine za tu akademsku godinu. Ukoliko polaznik ne upiše preostale predmete, sklopljeni ugovor smatrat će se raskinutim.
 1. Što ako dođe do promjena u Programu cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine?
  Ukoliko dođe do promjene u Programu, polaznik je dužan prihvatiti promjene odnosno odslušati i polagati razliku predmeta sukladno novom programu.
   
 2. Stječe li se završetkom Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine akademski naziv?
  S obzirom da upisom Programa polaznici ne postaju i studenti određenog studija Ekonomskog fakulteta u Splitu, to nakon završenog Programa ne dobivaju akademski naziv.
   
 3. Što se dobiva završetkom Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine?
  Po završetku Programa, odnosno nakon položenih svih ispita, polaznik dobiva potvrdu o završenom Programu u kojoj se navode svi položeni predmeti te postignuti uspjeh.
   
 4. Jeli nakon završetka Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine zajamčen upis diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Splitu?
  Potvrda o završetku Programa predstavlja, uz ostalu natječajnu dokumentaciju, uvjet za pristup upisu na diplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Pri tome, sam upis na diplomske studije nije zajamčen. Upis se vrši sukladno Odluci o uvjetima upisa na diplomske studije, važećoj u tekućoj akademskoj godini.
   
 5. Može li se nakon završetka Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine upisati neki drugi diplomski studij?
  Završetkom Programa polaznik ne stječe automatski uvjete za upis na bilo koji drugi ekonomski ili srodni fakultet. Naime, svaki fakultet ima pravo odrediti svoje vlastite uvjete upisa na diplomske studije, koji ne moraju nužno odgovarati uvjetima Ekonomskog fakulteta u Splitu.Potvrda o završenom Programu može se koristiti prilikom upisa na bilo koji studij, a dotična institucija visokog obrazovanja odlučuje što će od navedenih predmeta eventualno priznati tijekom budućeg studija.
 1. Unosi li se Potvrda Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine u radnu knjižicu?
  Potvrda o završenom programu ne unosi se u radnu knjižicu.
   
 2. Što ako na vrijeme ne uplatim naknadnu za pohađanje Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine?
  Ukoliko polaznik ne plati naknadu za pohađanje Programa prema odredbama Odluke o cijeni Programa cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine, koja se donosi na početku svake akademske godine za tu akademsku godinu, smatrat će se da je odustao od pohađanja Programa.

PRAVNI OKVIR