O cjeloživotnom obrazovanju

Cjeloživotno obrazovanje predstavlja proces učenja radi stjecanja novih te poboljšanja/unapređenja postojećih znanja, vještina i sposobnosti, a u svrhu efikasnije prilagodbe tržištu rada i novim izazovima i životnim okolnostima.

Uloga Fakulteta, kao institucije visokoškolskog obrazovanja nije samo u edukaciji i stručnom usavršavanju pojedinaca, već i u naglašavanju važnosti cjeloživotnog obrazovanja i podizanju razine svijesti ljudi o tome.  
 

ZAŠTO CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE? 

Obrazovanje je temeljni "kapital" suvremenog društva, a cjeloživotno obrazovanje ključan čimbenik ekonomskog razvoja i napretka te uvjet izgradnje društva utemeljenog na znanju. 

Uz koncept cjeloživotnog obrazovanja najčešće se vezuju ciljevi ekonomske prirode, kao što je postizanje veće konkurentnosti i fleksibilnosti na tržištu rada te trajnog zapošljavanja pojedinca, uključujući i razvijanje vlastitog posla, odnosno stvaranje vlastitog radnog mjesta. Međutim, podjednako važni ciljevi su i razvijanje potencijala pojedinca, što doprinosi njegovom samopouzdanju i osobnom zadovoljstvu, te omogućavanje aktivnije uloge pojedinca u društvu.

Cjeloživotno učenje danas postaje vodeće načelo za razvoj obrazovanja općenito i stručnog usavršavanja. Želja nam je da EF u tom procesu sudjeluje i djeluje konstruktivno i kreativno na dobrobit naših djelatnika, studenata, građana i društva u cjelini. 

Fakultet nudi različite oblike programa cjeloživotnog obrazovanja (formalno/neformalno) u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_02_17_668.html  (čl. 3. st. 2.,3.,4. i 5.).


Koliko je samo na kraju života nevažno
što smo doživjeli, a koliko je beskrajno 
važno što smo od njega napravili.

Wilhelm von Humboldt
(znanstvenik i političar)