O obrazovanju odraslih

Obrazovanje odraslih obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih:

  • ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti,
  • osposobljavanju za zapošljavanje - stjecanju kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikacije, stjecanje i produbljivanje stručnih znanja, vještina i sposobnosti,
  • osposobljavanju pojedinca za aktivnog i odgovornog člana društvene zajednice.

 

ZAŠTO OBRAZOVANJE ODRASLIH?

Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja usmjereno je na stjecanje:

  • profesionalnih znanja, vještina i umijeća (dodatnih i novih) traženih na tržištu rada,
  • poduzetničkih i menadžerskih znanja,
  • sposobnosti komuniciranja,
  • socijalnih vještina i umijeća te
  • sposobnosti, vještina i umijeća za kreativno promišljanje i djelovanje.

Sve veća konkurentnost i globalizacija tržišta stvara nove uvjete poslovanja koji iziskuju brže i efikasnije prilagođavanje poslovnih subjekata. Upravo su educirani ljudski resursi nositelji takvih promjena. To mudri poslodavci razumiju i i u skladu s time se i ponašaju. Stoga obrazovanje odraslih, kao ulaganje u intelektualni kapital koji ima sposobnost stvaranja novih ekonomskih vrijednosti, postaje važnije nego ikada ranije.  

Ulaganje u obrazovanje dolazi do izražaja naročito u uvjetima recesije. Naime, stručni je kadar potreban svakom društvu kako bi izašlo iz krize i dalje se razvijalo. Tako se pokazalo da nakon završetka krize veće šanse za zapošljavanje imaju oni koji su svoje znanje na vrijeme unaprijedili i prilagodili novonastalim uvjetima.

Fakultet nudi različite programe obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (čl. 3. st. 2.,3.,4. i 5.).

Cjeloživotno učenje smatra se neprekinutim
kontinuitetom «od kolijevke do groba»,
ono počiva na četiri temeljna stupa,
prema kojima pojedinac mora: «učiti znati»,
«učiti činiti», «učiti biti» i «učiti živjeti zajedno».
 
Izvješće UNESCO-vog Povjerenstva za razvoj
obrazovanja za 21. stoljeće