Izvedeni financijski instrumenti

Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih Ekonomskog fakulteta u Splitu organizira jednodnevni program obrazovanja na temu – FINANCIJSKI INSTRUMENTI

KLIKNITE ZA DETALJAN PROGRAM EDUKACIJE

OBAVIJEST ZA REVIZORE: 
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu (dobivenog od strane Ministarstva financija) jednodnevni program „Financijski instrumenti“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje se priznaje pet (5) bodova i to 4 boda iz područja računovostva i 1 bod iz područja revizije.

TERMIN ODRŽAVANJA: 02. listopada 2020.      10:00 - 15:00 h

 

PROCES PRIJAVE NA EDUKACIJU

 1. Ispuniti elektronsku prijavnicu
   

 2. do 28. rujna 2020. godine dostaviti upisnu dokumentaciju putem e-maila na adresu cjelozivotno@efst.hr i to:
 • Sken osobne iskaznice (obje strane)
 • Sken svjedodžbe* o završenoj srednjoj školi ili sken  diplome* visokoškolske ustanove
 • Potvrda uplate

      3. Potpisati Ugovor o pohađanju edukacije (osobno prema naknadno dostavljenim uputama)

Detaljne informacije u nastavku ili nas kontaktirajte:

Kontakt e-mail: marko.cular@efst.hr   /     cjelozivotno@efst.hr

Kontakt telefoni: 091 893 2849    /    (021) 430 651

 

CIJENA PROGRAMA

Sve informacije o cijenama i financijskim uvjetima upisa Programa naznačene su u Odluci o cijeni Programa.  

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

 • Interaktivna predavanja (prezentacije, diskusija, pitanja/odgovori)
 • Vježbe (grupne, studije slučaja)

 

 

MJESTO I TERMIN ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Program će se održati na Ekonomskom fakultetu u Splitu* (Cvite Fiskovića 5, Split) 02. listopada 2020. od 10:00 h do 15:00 h (5 sati)

Napomena:
- Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj polaznika (minimum 15).
- S obzirom na epidemiološku situaciju, edukacija će se po potrebi održati online o čemu će se na vrijeme polaznicima uputiti obavijest.

 

SVRHA PROGRAMA

Program je prilagođen regulatornim autoritetima i poslovnim korisnicima financijskih instrumenata. Po uspješnom završetku programa, polaznik će dobiti uvid u temeljne vrste financijskih instrumenta kojima se trguje na tržištima kapitala, u računovodstvene standarde priznavanja, vrednovanja i objavljivanja financijskih instrumenata, kao i primjenu financijskih instrumenata u hrvatskoj poslovnoj praksi, u osnove računovodstva zaštite, zaštite fer vrijednosti te zaštite novčanog toka. U konačnici, polaznik će dobiti uvid u proces revidiranja računovodstvenih procjena i povezanih objava.

CILJEVI UČENJA: osnovni ciljevi učenja mogu se segmentirati u područje računovodstvenih standarda te metoda priznavanja, vrednovanja i objavljivanja financijskih instrumenata.

-Karakteristike i vrste financijskih instrumenata.
-Međunarodni računovodstveni standardi MSFI 7, MSFI 9 i MSFI 13 te sadržaji koji se odnose na financijske instrumente.
-Knjigovodstvena evidencija financijskih instrumenata.
-Metode vrednovanja financijskih instrumenata.
-Računovodstvo zaštite i primjena računovodstva zaštite.
-Međunarodni revizijski standard 540 te sadržaji koji se odnose na financijske instrumente.
 

 

KORISTI PROGRAMA

 • Osposobljavanje za nadzor temeljnog regulatornog i zakonodavnog okvira evidencije, vrednovanja i namire financijskih instrumenata.
 • Operativna primjena modela izračuna vrijednosti financijskih instrumenata i izbor tržišnih parametara.
 • Identifikacija i upravljanje tržišnim i strukturnim rizicima poslovanja.
 • Osposobljavanje za implementaciju novih financijskih instrumenata u poslovnu praksu.
 • Osposobljavanje za praćenje novih regulatornih okvira poslovanja.

Napomena: Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu (dobivenog od strane Ministarstva financija) jednodnevni program „Financijski instrumenti“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje se priznaje pet (5) bodova i to 4 boda iz područja računovostva i 1 bod iz područja revizije.

 

CILJANE SKUPINE

 • Regulatori financijskog tržišta, porezni stručnjaci i porezni savjetnici
 • Profesionalni knjigovodstveni i računovodstveni djelatnici
 • Interni i eksterni revizori
 • Poduzetnici koji su izloženi kamatnim, valutnim i ostalim rizicima poslovanja
 • Profesionalni djelatnici banaka i ostalih financijskih institucija

 

KLIKNITE ZA DETALJAN PROGRAM EDUKACIJE

 

PREDAVAČI

dr. sc. MARKO ČULAR

Djeluje na katedri za računovodstvo i reviziju EFST sa primarnim interesima u sferi interne i eksterne revizije, transparentnosti izvještavanja, mehanizama korporativnog upravljanja, konsolidiranih financijskih izvještaja, te financijske analize. Objavljuje značajan broj znanstvenih i stručnih radova u priznatim međunarodnim znanstvenim, kao i domaćim stručnim časopisima, sudjeluje na preko dvadeset međunarodnih skupova te održava predavanja na priznatim međunarodnim i domaćim skupovima, posebno ističući one u organizaciji Instituta internih revizora, Hrvatske revizorske komore, kao i Udruženja računovođa i financijskih djelatnika. Sudjelovao je na projektu 'Modeli računovodstvenog izvještavanja i harmonizacija sa zahtjevima EU', a trenutno i na Erasmus+ projektu iz područja financijskog menadžmenta, računovodstva i kontrolinga, gdje je ujedno i član koordinacijskog vijeća. Aktivni je član Europskog udruženja računovođa (EAA), Instituta internih revizora (IIA), Udruženja računovođa i financijskih djelatnika, Hrvatskog društva za operativna istraživanja te Hrvatskog instituta internih revizora. Dobitnik je priznanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika iz područja revizije.

 

Izv. prof. dr. sc. ROBERTO ERCEGOVAC

Specijalist za područje tržišnih rizika, upravljanje strukturnim rizicima te operacijama iz segmenta tržišta kapitala sa višegodišnjim iskustvom rada u bankarskom sektoru u okviru globalnih bankarskih grupacija (UniCredit, BACA, Societe Generale te OTP).
Ovlašteni računovodstvenih forenzičar s posebnim znanjima iz područja računovodstva fer vrijednost. Više od 20 godina vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta u Splitu kao nositelj kolegija Bankarstvo, Bankovni management, Upravljanje rizicima, Financijske institucije i tržišta te Teorija financijskog posredovanja. Autor knjige Teorija i praksa bankovnog menagementa te brojnih znanstvenih i stručnih članaka.

 

 

Izv. prof. dr. sc. BRANKA MARASOVIĆ

Izvanredna profesorica na Katedri za kvantitativne metode sa primarnim područjem znanstvenog i stručnog interesa u kvantitativnim financijama s posebnim naglaskom na upravljanje investicijskim portfeljem, vrednovanje izvedenica i aktuarskoj matematici. Samostalno i u koautorstvu objavila preko trideset znanstvenih i stručnih radova, te sveučilišni udžbenik Financijsko modeliranje i zbirnu znanstvenu knjigu Matematički modeli u financijskom upravljanju. Sudjeluje u organizaciji i provedbi radionica iz područja kvantitativnih financija namijenjenih kako znanstvenicima tako i praktičarima iz bankarske i fondovske industrije.