Cjeloživotno obrazovanje - Izvedeni financijski instrumenti

Izvedeni financijski instrumenti

Izvedeni financijski instrumenti

Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih Ekonomskog fakulteta u Splitu organizira dvodnevni program obrazovanja na temu – IZVEDENI FINANCIJSKI INSTRUMENTI: EVIDENCIJA I PRIMJENA U HRVATSKOJ POSLOVNOJ PRAKSI

KLIKNITE ZA DETALJAN PROGRAM EDUKACIJE

Napomena:
Za navedenu Edukaciju kontaktirano je Ministarstvo financija radi dobivanja prethodne suglasnosti na program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u okviru godišnjeg plana i programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora.

UPISI U TIJEKU!

 

PROCES PRIJAVE NA EDUKACIJU

 1. Ispuniti elektronsku prijavnicu
 2. do 15. siječnja 2020. godine dostaviti upisnu dokumentaciju (Ured broj 239, II. kat Aneksa Ekonomskog fakulteta) i to:
 • Preslika osobne iskaznice (obje strane)
 • Preslika svjedodžbe* o završenoj srednjoj školi (original na uvid) ili preslika  diplome* visokoškolske ustanove (original na uvid)
 • Potvrda uplate

      3. Potpisati Ugovor o pohađanju seminara (osobno prilikom upisa)

Detaljne informacije u nastavku ili nas kontaktirajte:

Kontakt e-mail: marko.cular@efst.hr   /     cjelozivotno@efst.hr

Kontakt telefoni: 091 893 2849    /    (021) 430 651

 

CIJENA PROGRAMA

Sve informacije o cijenama i financijskim uvjetima upisa Programa naznačene su u Odluci o cijeni Programa.

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

 • Interaktivna predavanja (prezentacije, diskusija, pitanja/odgovori)
 • Vježbe (grupne, studije slučaja)

 

 

MJESTO I TERMIN ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Program će se po modulima održati na Ekonomskom fakultetu u Splitu (Cvite Fiskovića 5, Split) 5. i 6. veljače 2020.

 • Modul 1 (Priznavanje i vrednovanje izvedenih financijskih instrumenata) će se održati 5. veljače 2020. od 10:00 h do 15:00 h (5 sati).
 • Modul 2 (Upravljanje poslovnim rizicima izvedenim financijskim instrumentima) će se održati 6. veljače 2020. od 10:00 h do 15:00 h (5 sati).

Napomena:
- Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj polaznika (minimum 20).
- Za navedenu Edukaciju kontaktirano je Ministarstvo financija radi dobivanja prethodne suglasnosti na program aktivnosti stalnog stručnog     usavršavanja ovlaštenih revizora u okviru godišnjeg plana i programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora.

 

SVRHA PROGRAMA

Program je prilagođen regulatornim autoritetima i poslovnim korisnicima izvedenih financijskih instrumenata u svrhu upravljanja tržišnim i strukturnim rizicima. Po uspješnom završetku programa polaznik će dobiti uvid u računovodstvene standarde priznavanja i vrednovanja izvedenih financijskih instrumenata, temeljne vrste izvedenih financijskih instrumenta kojima se trguje na službenim ili neslužbenim tržištima kapitala, kako se izvedeni financijski instrumenti primjenjuju u hrvatskoj poslovnoj praksi te osnovne principe vrednovanja izvedenih financijskih instrumenata od dana trgovanja do dana dospijeća. Nadalje, polaznik će dobiti uvid u mogućnosti upravljanja rizicima s izvedenim financijskim instrumentima, mogućnostima zaštite od rizika i osnove računovodstva zaštite, mogućnosti namire i kliringa, potrebe i izračuna inicijalnih te varijabilnih margina trgovanja kao i zakonodavni okvir koji regulira operativno trgovanje izvedenim financijskim instrumentima na neslužbenom tržištu kapitala.

 

KORISTI PROGRAMA

 • Osposobljavanje za nadzor temeljnog regulatornog i zakonodavnog okvira trgovanja, evidencije, vrednovanja i namire izvedenih financijskih instrumenata.
 • Operativna primjena modela izračuna vrijednosti i izbor tržišnih parametara.
 • Identifikacija i upravljanje tržišnim i strukturnim rizicima poslovanja.
 • Osposobljavanje za implementaciju novih izvedenih instrumenata u poslovnu praksu.
 • Osposobljavanje za praćenje novih regulatornih okvira poslovanja.

Napomena: Temeljem Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora zatražena je prethodna suglasnost Ministarstva financija za ostvarivanje bodova u dijelu stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora (područje Računovodstvo, 10 bodova). Broj bodova koji se ostvaruje na Programu bit će objavljen po dobivanju suglasnosti. Svakako, navedeni Program se prema Pravilniku može vrednovati kao dvije  jednodnevne aktivnost u trajanju najmanje 5 sati (ostale aktivnosti, ukupno 6 bodova), bez prethodne suglasnosti Ministarstva.

 

CILJANE SKUPINE

 • Regulatori financijskog tržišta, porezni stručnjaci i porezni savjetnici
 • Profesionalni knjigovodstveni i računovodstveni djelatnici
 • Interni i eksterni revizori
 • Poduzetnici koji su izloženi kamatnim, valutnim i ostalim rizicima poslovanja
 • Profesionalni djelatnici banaka i ostalih financijskih institucija

 

KLIKNITE ZA DETALJAN PROGRAM EDUKACIJE

 

PREDAVAČI

dr. sc. MARKO ČULAR

Djeluje na katedri za računovodstvo i reviziju EFST sa primarnim interesima u sferi interne i eksterne revizije, transparentnosti izvještavanja, mehanizama korporativnog upravljanja, konsolidiranih financijskih izvještaja, te financijske analize. Objavljuje značajan broj znanstvenih i stručnih radova u priznatim međunarodnim znanstvenim, kao i domaćim stručnim časopisima, sudjeluje na preko dvadeset međunarodnih skupova te održava predavanja na priznatim međunarodnim i domaćim skupovima, posebno ističući one u organizaciji Instituta internih revizora, Hrvatske revizorske komore, kao i Udruženja računovođa i financijskih djelatnika. Sudjelovao je na projektu 'Modeli računovodstvenog izvještavanja i harmonizacija sa zahtjevima EU', a trenutno i na Erasmus+ projektu iz područja financijskog menadžmenta, računovodstva i kontrolinga, gdje je ujedno i član koordinacijskog vijeća. Aktivni je član Europskog udruženja računovođa (EAA), Instituta internih revizora (IIA), Udruženja računovođa i financijskih djelatnika, Hrvatskog društva za operativna istraživanja te Hrvatskog instituta internih revizora. Dobitnik je priznanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika iz područja revizije.

 

Izv. prof. dr. sc. ROBERTO ERCEGOVAC

Specijalist za područje tržišnih rizika, upravljanje strukturnim rizicima te operacijama iz segmenta tržišta kapitala sa višegodišnjim iskustvom rada u bankarskom sektoru u okviru globalnih bankarskih grupacija (UniCredit, BACA, Societe Generale te OTP).
Ovlašteni računovodstvenih forenzičar s posebnim znanjima iz područja računovodstva fer vrijednost. Više od 20 godina vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta u Splitu kao nositelj kolegija Bankarstvo, Bankovni management, Upravljanje rizicima, Financijske institucije i tržišta te Teorija financijskog posredovanja. Autor knjige Teorija i praksa bankovnog menagementa te brojnih znanstvenih i stručnih članaka.

 

 

Izv. prof. dr. sc. BRANKA MARASOVIĆ

Izvanredna profesorica na Katedri za kvantitativne metode sa primarnim područjem znanstvenog i stručnog interesa u kvantitativnim financijama s posebnim naglaskom na upravljanje investicijskim portfeljem, vrednovanje izvedenica i aktuarskoj matematici. Samostalno i u koautorstvu objavila preko trideset znanstvenih i stručnih radova, te sveučilišni udžbenik Financijsko modeliranje i zbirnu znanstvenu knjigu Matematički modeli u financijskom upravljanju. Sudjeluje u organizaciji i provedbi radionica iz područja kvantitativnih financija namijenjenih kako znanstvenicima tako i praktičarima iz bankarske i fondovske industrije.