Cjeloživotno obrazovanje - Izvedeni financijski instrumenti

Izvedeni financijski instrumenti

Izvedeni financijski instrumenti

Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih Ekonomskog fakulteta u Splitu organizira dvodnevni program obrazovanja na temu – IZVEDENI FINANCIJSKI INSTRUMENTI: EVIDENCIJA I PRIMJENA U HRVATSKOJ POSLOVNOJ PRAKSI (Hibridni model: u dvorani ili putem webinara)

KLIKNITE ZA DETALJAN PROGRAM EDUKACIJE

OBAVIJEST ZA REVIZORE: 
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2022. godinu (dobivenog od strane Ministarstva financija) dvodnevni program „Izvedeni financijski instrumenti: evidencija i primjena u hrvatskoj poslovnoj praksi“ nalazi se u popisu osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja i za sudjelovanje se priznaje deset (10) bodova.

PRIJAVE NA EDUKACIJU SU U TIJEKU!

 

PROCES PRIJAVE NA EDUKACIJU

 1. ispuniti elektronsku prijavnicu
   
 2. do 25. veljače 2022. godine dostaviti upisnu dokumentaciju putem e-maila ili osobno (Ured broj 239, II. kat Aneksa Ekonomskog fakulteta) i to:
 • Preslika osobne iskaznice (obje strane)
 • Preslika svjedodžbe* o završenoj srednjoj školi (original na uvid) ili preslika  diplome* visokoškolske ustanove (original na uvid)
 • Potvrda uplate

      3. Potpisati Ugovor o pohađanju seminara (osobno prilikom upisa)

Detaljne informacije u nastavku ili nas kontaktirajte:

Kontakt e-mail: marko.cular@efst.hr   /     cjelozivotno@efst.hr

Kontakt telefoni: 091 893 2849    /    (021) 430 651

 

CIJENA PROGRAMA

Sve informacije o cijenama i financijskim uvjetima upisa Programa naznačene su u Odluci o cijeni Programa.

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Interaktivna predavanja (prezentacije, diskusija, pitanja/odgovori)

 • Vježbe (grupne, studije slučaja)

 

MJESTO I TERMIN ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Program će se po modulima održati na Ekonomskom fakultetu u Splitu (ili kao webinar putem Zoom aplikacije) 10. i 11. ožujka 2022.

 • Modul 1 (Priznavanje i vrednovanje izvedenih financijskih instrumenata) će se održati 10. ožujka 2022. od 10:00 do 15:00 (5 sati).
 • Modul 2 (Upravljanje poslovnim rizicima izvedenim financijskim instrumentima) će se održati 11. ožujka 2022. od 10:00 do 15:00 (5 sati).

Napomena*: Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj polaznika (minimum 15).

 

SVRHA PROGRAMA

Program je prilagođen regulatornim autoritetima i poslovnim korisnicima izvedenih financijskih instrumenata u svrhu upravljanja tržišnim i strukturnim rizicima. Po uspješnom završetku programa polaznik će dobiti uvid u računovodstvene standarde priznavanja i vrednovanja izvedenih financijskih instrumenata, temeljne vrste izvedenih financijskih instrumenta kojima se trguje na službenim ili neslužbenim tržištima kapitala, kako se izvedeni financijski instrumenti primjenjuju u hrvatskoj poslovnoj praksi te osnovne principe vrednovanja izvedenih financijskih instrumenata od dana trgovanja do dana dospijeća. Nadalje, polaznik će dobiti uvid u mogućnosti upravljanja rizicima s izvedenim financijskim instrumentima, mogućnostima zaštite od rizika i osnove računovodstva zaštite, mogućnosti namire i kliringa, potrebe i izračuna inicijalnih te varijabilnih margina trgovanja kao i zakonodavni okvir koji regulira operativno trgovanje izvedenim financijskim instrumentima na neslužbenom tržištu kapitala.

 

KORISTI PROGRAMA

 • Osposobljavanje za nadzor temeljnog regulatornog i zakonodavnog okvira trgovanja, evidencije, vrednovanja i namire izvedenih financijskih instrumenata.
 • Operativna primjena modela izračuna vrijednosti i izbor tržišnih parametara.
 • Identifikacija i upravljanje tržišnim i strukturnim rizicima poslovanja.
 • Osposobljavanje za implementaciju novih izvedenih instrumenata u poslovnu praksu.
 • Osposobljavanje za praćenje novih regulatornih okvira poslovanja.

 

CILJANE SKUPINE

 • Regulatori financijskog tržišta, porezni stručnjaci i porezni savjetnici
 • Profesionalni knjigovodstveni i računovodstveni djelatnici
 • Interni i eksterni revizori
 • Poduzetnici koji su izloženi kamatnim, valutnim i ostalim rizicima poslovanja
 • Profesionalni djelatnici banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

PREDAVAČI

Doc. dr. sc. MARKO ČULAR

Djeluje na katedri za računovodstvo i reviziju EFST sa primarnim interesima u sferi interne i eksterne revizije, transparentnosti izvještavanja, mehanizama korporativnog upravljanja, konsolidiranih financijskih izvještaja, te financijske analize. Objavljuje značajan broj znanstvenih i stručnih radova u priznatim međunarodnim znanstvenim, kao i domaćim stručnim časopisima, sudjeluje na preko dvadeset međunarodnih skupova te održava predavanja na priznatim međunarodnim i domaćim skupovima, posebno ističući one u organizaciji Instituta internih revizora, Hrvatske revizorske komore, kao i Udruženja računovođa i financijskih djelatnika. Sudjelovao je na projektu 'Modeli računovodstvenog izvještavanja i harmonizacija sa zahtjevima EU', a trenutno i na Erasmus+ projektu iz područja financijskog menadžmenta, računovodstva i kontrolinga, gdje je ujedno i član koordinacijskog vijeća. Aktivni je član Europskog udruženja računovođa (EAA), Instituta internih revizora (IIA), Udruženja računovođa i financijskih djelatnika, Hrvatskog društva za operativna istraživanja te Hrvatskog instituta internih revizora. Dobitnik je priznanja Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika iz područja revizije.

Prof. dr. sc. ROBERTO ERCEGOVAC

Specijalist za područje tržišnih rizika, upravljanje strukturnim rizicima te operacijama iz segmenta tržišta kapitala sa višegodišnjim iskustvom rada u bankarskom sektoru u okviru globalnih bankarskih grupacija (UniCredit, BACA, Societe Generale te OTP).
Ovlašteni računovodstvenih forenzičar s posebnim znanjima iz područja računovodstva fer vrijednost. Više od 20 godina vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta u Splitu kao nositelj kolegija Bankarstvo, Bankovni management, Upravljanje rizicima, Financijske institucije i tržišta te Teorija financijskog posredovanja. Autor knjige Teorija i praksa bankovnog menagementa te brojnih znanstvenih i stručnih članaka.

Izv. prof. dr. sc. BRANKA MARASOVIĆ

Izvanredna profesorica na Katedri za kvantitativne metode sa primarnim područjem znanstvenog i stručnog interesa u kvantitativnim financijama s posebnim naglaskom na upravljanje investicijskim portfeljem, vrednovanje izvedenica i aktuarskoj matematici. Samostalno i u koautorstvu objavila preko trideset znanstvenih i stručnih radova, te sveučilišni udžbenik Financijsko modeliranje i zbirnu znanstvenu knjigu Matematički modeli u financijskom upravljanju. Sudjeluje u organizaciji i provedbi radionica iz područja kvantitativnih financija namijenjenih kako znanstvenicima tako i praktičarima iz bankarske i fondovske industrije.