Cjeloživotno obrazovanje - Vrednovanje poduzeća, glavnice i nematerijalne imovine

Vrednovanje poduzeća, glavnice i nematerijalne imovine

Izvedeni financijski instrumenti

Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih Ekonomskog fakulteta u Splitu organizira dvodnevni program obrazovanja na temu – VREDNOVANJE PODUZEĆA, GLAVNICE I NEMATERIJALNE IMOVINE

Program nosi 12 bodova za stalno stručno usavršavanje revizora prema odobrenju Ministarstva financija.

KLIKNITE ZA DETALJAN PROGRAM EDUKACIJE

 

PROCES PRIJAVE NA EDUKACIJU

 1. ispuniti elektronsku prijavnicu
   
 2. do 22. rujna 2023. godine dostaviti upisnu dokumentaciju putem e-maila (cjelozivotno@efst.hr) ili osobno (Ured broj 239, II. kat Aneksa Ekonomskog fakulteta) i to:
 • Preslika osobne iskaznice (obje strane)
 • Preslika svjedodžbe* o završenoj srednjoj školi (original na uvid) ili preslika  diplome* visokoškolske ustanove (original na uvid)
 • Potvrda uplate

      3. Potpisati Ugovor o pohađanju seminara (osobno prilikom upisa)

Detaljne informacije u nastavku ili nas kontaktirajte:

Kontakt e-mail: ivica.pervan@efst.hr   /  cjelozivotno@efst.hr

Kontakt telefoni: 091 44302 639      /      (021) 430 651

 

CIJENA PROGRAMA

Sve informacije o cijenama i financijskim uvjetima upisa Programa naznačene su u Odluci o cijeni.

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Interaktivna predavanja (prezentacije, diskusija, pitanja/odgovori)

 • Vježbe (grupne, studije slučaja)

 

MJESTO I TERMIN ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Program će se održati na Ekonomskom fakultetu u Splitu u:

 • petak, 06. i 13. listopada (16:00h - 19:30h);
 • subotu, 07. i 14. listopada (9:00h - 12:30h)

Napomena*: Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj polaznika (minimum 10).

SVRHA PROGRAMA

Program je strukturiran na način da se polaznike, teorijski i praktično, kroz primjere osposobi primjenjivati moderne metode vrednovanja poduzeća,
glavnice i nematerijalne imovine, uz uvažavanje odredbi Međunarodnih standarda procjene (IVS).

 

KORISTI PROGRAMA

Stečena znanja trebaju poslužiti za procjene vrijednosti koje su podloga za donošenje odluka vezanih uz:

 • kupnju/prodaju poduzeća, dionica/udjela,
 • kupnju/prodaju nematerijalne imovine,
 • sudske postupke utvrđivanje vrijednosti i/ili štete,
 • vrednovanje bilančnih pozicija prema MSFI/HSFI,
 • upravne porezne postupke, itd.

 

CILJANE SKUPINE

 • Voditelji financija (CFO), direktori (CEO), zaposlenici M&A odjela, revizori, sudski vještaci, računovođe, porezni savjetnici, kontroleri i ostali stručnjaci koji u svom poslu imaju potrebu mjeriti vrijednost glavnice, dionica, udjela i nematerijalne imovine.

 

PREDAVAČI

Prof. dr. sc. Ivica Pervan

Profesor je računovodstva na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Obnašao je dužnosti pročelnika katedre, prodekana za nastavu i prodekana za poslovanje, a trenutno je član Senata Sveučilišta u Splitu. Autor je 50 stručnih članaka vezanih uz primjenu MSFI-ja, knjige Računovodstvo poslovnih spajanja, te je koautor nekoliko stručnih priručnika iz područja računovodstva. Sudjelovao je u izradi 40 poslovnih projekata (investicijskih studija, procjene vrijednosti poduzeća, formuliranja računovodstvenih politika, CBA, praćenja i alokacije troškova).
Sudjelovao je u izradi više procjena vrijednosti nematerijalne imovine za potrebe Trgovačkog suda u Splitu. Autor je metodologije za izračun državnih potpora u obalnom linijskom pomorskom prijevozu. Član je dviju profesionalnih računovodstvenih udruga, te je sudjelovao u edukaciju ovlaštenih računovođa, forenzičnih računovođa, poreznih savjetnika i procjenitelja u Hrvatskoj i inozemstvu. Trenutno je član je nadzornog odbora tri trgovačka društva, dok je ranije bio član upravnih vijeća dviju javnih institucija.

Vlado Slišković, M.Fin,
Međunarodni je stručnjak za transakcijsko (M&A) savjetovanje. Diplomirao je poslovnu administraciju na Webster Univerzitetu u Beču, a magistrirao međunarodne financije na EADA poslovnoj školi u Barceloni. Sudjelovao je na više međunarodnih seminara na temu procjena vrijednosti, te je radio na više akvizicija u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2007. radio je u odjelu pozadinskih poslova u brokerskoj kući Fintrade d.o.o., a od 2009. radi za tvrtku
Paktor d.o.o. kao financijski savjetnik u domeni poslovnog i financijskog planiranja, poslovne analize, te kupoprodajnih transakcija (M&A).
Iskustvo iz privatnog sektora 2015. odlučuje prenijeti i na domaću poslovnu zajednicu osnivanjem vlastite konzultantske kuće B.S.G. Advisory za transakcijsko savjetovanje i procjene vrijednosti. Član je i predstavnik za regiju Instituta za spajanja, akvizicije i saveze - Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) iz Zuricha. Posjeduje licencu Međunarodnog M&A stručnjaka (IM&A) od strane IMAA-e, te licencu ovlaštenog procjenitelja od strane Hrvatskog društva procjenitelja. Kao predavač već 10 godina sudjeluje u edukaciji ovlaštenih procjenitelja u inozemstvu.