Cjeloživotno obrazovanje - Vrednovanje poduzeća, glavnice i nematerijalne imovine

Vrednovanje poduzeća, glavnice i nematerijalne imovine

Izvedeni financijski instrumenti

Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih Ekonomskog fakulteta u Splitu organizira dvodnevni program obrazovanja na temu – VREDNOVANJE PODUZEĆA, GLAVNICE I NEMATERIJALNE IMOVINE

KLIKNITE ZA DETALJAN PROGRAM EDUKACIJE

PRIJAVE NA EDUKACIJU SU U TIJEKU!

 

PROCES PRIJAVE NA EDUKACIJU

 1. ispuniti elektronsku prijavnicu
   
 2. do 10. listopada 2022. godine dostaviti upisnu dokumentaciju putem e-maila (cjelozivotno@efst.hr) ili osobno (Ured broj 239, II. kat Aneksa Ekonomskog fakulteta) i to:
 • Preslika osobne iskaznice (obje strane)
 • Preslika svjedodžbe* o završenoj srednjoj školi (original na uvid) ili preslika  diplome* visokoškolske ustanove (original na uvid)
 • Potvrda uplate

      3. Potpisati Ugovor o pohađanju seminara (osobno prilikom upisa)

Detaljne informacije u nastavku ili nas kontaktirajte:

Kontakt e-mail: ivica.pervan@efst.hr   /  cjelozivotno@efst.hr

Kontakt telefoni: 091 44302 639      /      (021) 430 651

 

CIJENA PROGRAMA

Sve informacije o cijenama i financijskim uvjetima upisa Programa naznačene su u Odluci o cijeni Programa.

 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Interaktivna predavanja (prezentacije, diskusija, pitanja/odgovori)

 • Vježbe (grupne, studije slučaja)

 

MJESTO I TERMIN ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Program će se održati na Ekonomskom fakultetu u Splitu u:

 • petak, 21. i 28. listopada (16h - 20h);
 • subotu, 22. i 29. listopada (9h - 12h)

Napomena*: Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj polaznika (minimum 10).

 

SVRHA PROGRAMA

Program je strukturiran na način da se polaznike, teorijski i praktično, kroz primjere osposobi primjenjivati moderne metode vrednovanja poduzeća,
glavnice i nematerijalne imovine, uz uvažavanje odredbi Međunarodnih standarda procjene (IVS).
 

 

KORISTI PROGRAMA

Stečena znanja trebaju poslužiti za procjene vrijednosti koje su podloga za donošenje odluka vezanih uz:

 • kupnju/prodaju poduzeća, dionica/udjela,
 • kupnju/prodaju nematerijalne imovine,
 • sudske postupke utvrđivanje vrijednosti i/ili štete,
 • vrednovanje bilančnih pozicija prema MSFI/HSFI,
 • upravne porezne postupke, itd.

 

CILJANE SKUPINE

 • Voditelji financija (CFO), direktori (CEO), zaposlenici M&A odjela, revizori, sudski vještaci, računovođe, porezni savjetnici, kontroleri i ostali stručnjaci koji u svom poslu imaju potrebu mjeriti vrijednost glavnice, dionica, udjela i nematerijalne imovine.

 

PREDAVAČI

Prof. dr. sc. Ivica Pervan

Profesor je računovodstva na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Obnašao je dužnosti pročelnika katedre, prodekana za nastavu i prodekana za poslovanje, a trenutno je član Senata Sveučilišta u Splitu. Autor je 50 stručnih članaka vezanih uz primjenu MSFI-ja, knjige Računovodstvo poslovnih spajanja, te je koautor nekoliko stručnih priručnika iz područja računovodstva. Sudjelovao je u izradi 40 poslovnih projekata (investicijskih studija, procjene vrijednosti poduzeća, formuliranja računovodstvenih politika, CBA, praćenja i alokacije troškova).
Sudjelovao je u izradi više procjena vrijednosti nematerijalne imovine za potrebe Trgovačkog suda u Splitu. Autor je metodologije za izračun državnih potpora u obalnom linijskom pomorskom prijevozu. Član je dviju profesionalnih računovodstvenih udruga, te je sudjelovao u edukaciju ovlaštenih računovođa, forenzičnih računovođa, poreznih savjetnika i procjenitelja u Hrvatskoj i inozemstvu. Trenutno je član je nadzornog odbora tri trgovačka društva, dok je ranije bio član upravnih vijeća dviju javnih institucija.

Vlado Slišković, M.Fin,
Međunarodni je stručnjak za transakcijsko (M&A) savjetovanje. Diplomirao je poslovnu administraciju na Webster Univerzitetu u Beču, a magistrirao međunarodne financije na EADA poslovnoj školi u Barceloni. Sudjelovao je na više međunarodnih seminara na temu procjena vrijednosti, te je radio na više akvizicija u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2007. radio je u odjelu pozadinskih poslova u brokerskoj kući Fintrade d.o.o., a od 2009. radi za tvrtku
Paktor d.o.o. kao financijski savjetnik u domeni poslovnog i financijskog planiranja, poslovne analize, te kupoprodajnih transakcija (M&A).
Iskustvo iz privatnog sektora 2015. odlučuje prenijeti i na domaću poslovnu zajednicu osnivanjem vlastite konzultantske kuće B.S.G. Advisory za transakcijsko savjetovanje i procjene vrijednosti. Član je i predstavnik za regiju Instituta za spajanja, akvizicije i saveze - Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) iz Zuricha. Posjeduje licencu Međunarodnog M&A stručnjaka (IM&A) od strane IMAA-e, te licencu ovlaštenog procjenitelja od strane Hrvatskog društva procjenitelja. Kao predavač već 10 godina sudjeluje u edukaciji ovlaštenih procjenitelja u inozemstvu.