Zimska škola

 

U suradnji s Gradom Splitom, te u sklopu međunarodnog projekta "Shaping fair cities“, Ekonomski fakultet u Splitu za sve studente Sveučilišta u Splitu organizira besplatnu Zimsku školu pod nazivom „Perspektiva Održivog Razvoja u Urbanim Sredinama“, a dvoje najboljih polaznika će imati osiguran odlazak na edukaciju u Bolognu (jedan tjedan, veljača 2020.) uz pokrivene sve troškove.

Ovaj projekt Grada Splita sufinancirala je Europska unija u sklopu DEAR programa (Development Education and Awarness Rasing) čiji je cilj informiranje EU građana o problemima razvoja, podrška građanskim akcijama u borbi protiv siromaštva, poticanje kritičkog razmišljanja o problemima te poticanje novih ideja i mijenjanje stavova. Opći cilj projekta je razrada ciljeva i aktivnosti vezanih uz Agendu 2030 („Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable development“) i razvoj Ciljeva održivog razvoja (Sustainable development goals – SDGs); kao i podizanje svijesti, poboljšavanje razumijevanja i aktivnija uključenost lokalne uprave, udruga civilnog društva te samih građana u identifikaciju SDG-ova. Uz to projekt promovira ključnu ulogu aktivne lokalne uprave i decentralizirane suradnje za doprinos ka društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji održivog razvoja.
Cilj  ovog programa edukacije je osigurati multidisciplinarnu obuku o pitanjima koja se odnose na ciljeve održivog razvoja i pružiti sudionicima praktično i profesionalno znanje iz različitih područja kroz više modula koji mogu obuhvatiti i praktični rad, a baveći se glavnim temama koristeći participativne metode uključivanja.
Polaznici programa mogu biti studenti svih sastavnica Sveučilišta u Splitu (poslijediplomski, diplomski ili više godine preddiplomskog studija) kao i druga zainteresirana javnost.


KLIKNITE ZA DETALJAN PROGRAM PREDAVANJA

 

ZAŠTO SUDJELOVATI NA ZIMSKOJ ŠKOLI?

Želite biti dio promjena i sudjelovati u razvoju budućnosti? Nedostaje Vam specifičnih znanja?

Nakon Zimske škole "Perspektiva Održivog Razvoja u Urbanim Sredinama", uz hrvatske i međunarodne stručnjake, biti ćete u mogućnosti:

a. kritički promišljati socio-ekonomske izazove urbanog razvoja
b. razviti okvir za analizu znanja o najnovijim dostignućima vezanim uz ulogu gradova za  održivi lokalni i regionalni razvoj.
c. povezati ključne elemente različitih koncepata održivog razvoja i ključnih strateških dokumenata.
d. razviti holističku perspektivu vezanu uz koncepte održivog urbanog razvoja i integrirani pristup prema kompleksnim problemima vezanim uz pripadajuće mehanizme i strategije održivog razvoja urbanih
e. i još puno toga....
f. dvoje najboljih polaznika odlaze na edukaciju u Bolognu (veljača 2020. godine) uz pokrivene sve troškove!

KLIKNITE ZA DETALJAN PROGRAM PREDAVANJA


KAKO SE PRIJAVITI NA BESPLATNU ZIMSKU ŠKOLU?

  1. do 15. listopada 2019. godine nam dostavite upisnu dokumentaciju (Ured broj 239, II. kat Aneksa Ekonomskog fakulteta) i to:
  • Preslika osobne iskaznice (obje strane)
  • Potvrda o upisu na Fakultet ili Preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi ili preslika  diplome visokoškolske ustanove
      3. potpišite ugovor o pohađanju programa (osobno prilikom upisa)
 
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas:
Kontakt e-mail: cjelozivotno@efst.hr  
Kontakt telefon: (021) 430 651
 

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
 
  • Interaktivna predavanja (prezentacije, diskusija, pitanja/odgovori)

  • Vježbe (grupne, studije slučaja)

 

 

 


MJESTO I TERMIN ODRŽAVANJA EDUKACIJE
Program će se održati na Ekonomskom fakultetu u Splitu (Cvite Fiskovića 5, Split) od 22. listopada do 05. prosinca 2019. godine.
 
 
   CILJANE SKUPINE
  - Studenti (prvenstveno) svih sastavnica Sveučilišta u Splitu (poslijediplomski, 
    diplomski, više godine preddiplomskog studija)
  - ostala zainteresirana javnost
 
 
 
 
 
 

PREDAVAČI

  prof. dr. sc. Maja Ćukušić

  izv. prof. dr. sc. Silvia Golem

doc. dr. sc. SLAĐANA PAVLINOVIĆ MRŠIĆ

  doc. dr. sc. ANTE MANDIĆ

  doc. dr. sc. VINKO MUŠTRA

 doc. dr. sc. SNJEŽANA PEROJEVIĆ

  doc. dr. sc. BLANKA ŠIMUNDIĆ

   ALBERTO GIACOMETTI

 IVANA NINČEVIĆ PAŠALIĆ

  JUKKA TERÄS