Istraživanje javne potrošnje na obrazovanje - Edukacije

Sudjelovanje na treningu evaluatora

Voditeljica projekta Lena Malešević Perović i članica tima Silvia Golem prisustvovale su edukaciji na temu "Evaluacija učinaka projekata, programa i politika za pametan rast do 2020" koja se održala u Ljubljani, Slovenija, u razdoblju 20. srpnja -  22. srpnja 2016. godine.

Ljetna škola/edukacija: Spatial econometrics

Voditeljica projekta Lena Malešević Perović i članica tima Silvia Golem prisustvovale su edukaciji koja se održala na Spatial Econometrics Adavanced Institute u Rimu u razdoblju 08. lipnja - 19. lipnja 2015. godine na Universita Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Rim, Italija.

U tjednu od 8.6.-12.6.2015. tema je bila Spatial econometrics II (15 sati), predavač: prof. Ingmar Prucha, University of Maryland, College Park, Maryland, dok je u tjednu 15.6.-19.6.2015. tema bila Panel data (15 sati), predavač: prof. Badi H. Baltagi, Syracuse University, Syracuse, New York. Uz to je održano 20 sati vježbi u programu R.

Svi detalji o tečaju dostupni su na sljedećoj web adresi: http://www.spatialeconometricsassociation.org/advanced/index-2.html

Znanja stečena na ljetnoj školi primijenit će se pri pisanju dvaju radova na HRZZ projektu broj 9558.

Potvrde o sudjelovanju na edukaciji:

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom UIP-2013-11-9558