Istraživanje javne potrošnje na obrazovanje - Okrugli stol

Okrugli stol 2: Državna potrošnja na obrazovanje

Voditeljica projekta Lena Malešević Perović je 19.5.2017. održala okrugli stol/prezentaciju rezultata 1. i 2. godine projekta na temu: Državna potrošnja na obrazovanje. Prezentacija je bila organizirana kao posebna sesija u sklopu međunarodne konferencije Challenges of Europe, u Bolu na Braču, u vremenu 9.00-10.30.

Predstavljanje programa i projekata HRZZ-a u Splitu

Voditeljica projekta Lena Malešević Perović prezentirala je svoja iskustva u vođenju projekta na predstavljanju programa Uspostavni istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost, koje je održano u Multifunkcionalnoj dvorani sjevernog tornja Sveučilišta u Splitu 11. svibnja 2017. 

Više informacija na sljedećem linku: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2402  

Okrugli stol 1: Državna potrošnja na obrazovanje 

Članovi projektnog tima su 13.7.2016. održali okrugli stol/prezentaciju rezultata 1. godine projekta na temu: Državna potrošnja na obrazovanje. Prezentacije su se održale u dvorani D14 na Ekonomskom fakultetu u Splitu, u vremenu 10.30-12.00.

 

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom UIP-2013-11-9558