Istraživanje javne potrošnje na obrazovanje - Objave

Prihvaćanje rada za objavljivanje u SSCI-indeksiranom časopisu

Rad koji je nastao kao rezultat rada tijekom 1. godine projekta, Malešević Perović, L., Golem, S. and Mihaljević Kosor, M. “The impact of education expenditures on growth in EU28 – a spatial econometric perspective”, prihvaćen je za objavljivanje u časopisu Acta Oeconomica, IF=0.379, Q4.  

Objave u znanstvenim časopisima:

Malešević Perović, L., Golem, S. and Mihaljević Kosor, M., 2016. Convergence in Government Spending Components in EU15: A Spatial Econometric Perspective. Amfiteatru Economic, 18(42), pp. 240-254, available at: http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_EN.aspx?Cod=61  

 

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom UIP-2013-11-9558