Izazovi alternativnih oblika ulaganja

Istraživačka grupa

Ime i prezime Titula Organizacija Država Godina stjecanja doktorata znanosti Status na projektu
Zdravka Aljinović Prof. dr. sc. Sveučilište u Splitu (UNIST), Ekonomski fakultet (EF) Hrvatska 2002. Voditeljica projekta,
Glavni istraživač
Branka Marasović Prof. dr. sc. UNIST, EF Hrvatska 2010. Suradnik
Blanka Škrabić Perić Izv. prof. dr. sc. UNIST, EF Hrvatska 2012. Suradnik
Ana Rimac Smiljanić Izv. prof. dr. sc. UNIST, EF Hrvatska 2010. Suradnik
Tea Šestanović Doc. dr.sc. UNIST, EF Hrvatska 2017. Suradnik
Ante Toni Vrdoljak Mag. math. Student doktorskog studija na UNIST, EF Hrvatska   Suradnik
Tea Kalinić Milićević Mag. math. asistentica UNIST, EF Hrvatska   Suradnik
Ivana Jerković Mag.math. asistentica UNIST, EF Hrvatska   Suradnik