Izazovi alternativnih oblika ulaganja

 Istraživačka grupa

 

Ime i prezime

Titula

Organizacija

Država

Godina stjecanja doktorata znanosti

Status na projektu

Zdravka Aljinović

Prof. dr. sc.

Sveučilište u Splitu (UNIST), Ekonomski fakultet (EF)

Hrvatska

2002.

Voditeljica projekta,

Glavni istraživač

Branka Marasović

Izv. prof. dr. sc.

UNIST, EF

 

Hrvatska

2010.

Suradnik

Blanka Škrabić Perić

Izv. prof. dr. sc.

UNIST, EF

Hrvatska

2012.

Suradnik

Ana Rimac Smiljanić

Izv. prof. dr. sc.

UNIST, EF

Hrvatska

2010.

Suradnik

Tea Šestanović

Dr.sc.

UNIST, EF

Hrvatska

2017.

Suradnik

Ante Toni Vrdoljak

Mag. math.

Student doktorskog studija na UNIST, EF

Hrvatska

 

Doktorand