Izazovi alternativnih oblika ulaganja

Ante Toni Vrdoljak, istraživač na Projektu i polaznik Doktorskog studija Ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Splitu, obranio je doktorsku disertaciju naslova "Povezanost koncepta financijske pismenosti s ulaganjima u kriptovalute". Javna obrana doktorskog rada je održana 15. ožujka 2024. na Ekonomskom fakultetu u Splitu pred Povjerenstvom u sastavu:

  1.  Izv. prof. dr. sc. Blanka Škrabić Perić, Ekonomski fakultet u Splitu, predsjednica,
  2.  Prof. dr. sc. Zdravka Aljinović, Ekonomski fakultet u Splitu, mentorica i članica,
  3.  Prof. dr. sc. Josip Arnerić, Ekonomski fakultet u Zagrebu, član.

Čestitamo našem Toniju!

 


Na 14. međunarodnoj konferenciji "Challenges of Europe", 17. - 19. 05. 2023. u Bolu, održana je posebna sekcija: Challenges of Alternative Investmens na kojoj su prezentirani radovi s projekta.


U okviru 19. međunarodne konferencije iz operacijskih istraživanja KOI 2022, 28. - 30. 09. 2022. u Šibeniku, organizira se posebna sekcija Challenges of Alternative Investments:

http://hdoi.hr/wp-content/uploads/2022/02/Challenges-of-Alternative-Investments.pdf