Izazovi alternativnih oblika ulaganja

Na 14. međunarodnoj konferenciji "Challenges of Europe", 17. - 19. 05. 2023. u Bolu, održana je posebna sekcija: Challenges of Alternative Investmens na kojoj su prezentirani radovi s projekta.


U okviru 19. međunarodne konferencije iz operacijskih istraživanja KOI 2022, 28. - 30. 09. 2022. u Šibeniku, organizira se posebna sekcija Challenges of Alternative Investments:

http://hdoi.hr/wp-content/uploads/2022/02/Challenges-of-Alternative-Investments.pdf