Novosti - Covid19

Covid19

EasyDNNNews

Svečano zatvaranje ovogodišnjeg SP-DKU programa

30. lipnja 2020. | Izdvojeno, Razno, Događanja
Svečano zatvaranje ovogodišnjeg SP-DKU programa

U ponedjeljak, 29. lipnja u 16 sati, u auli EFST-a, održano je svečano zatvaranje ovogodišnjeg SP-DKU programa uz prezentaciju rezultata i iskustava. Ekonomski fakultet u Splitu (EFST) je u suradnji s udrugama: Klub mladih Split, udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“, udruga MoSt, udruga tjelesnih invalida TOMS i udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Naša dica", početkom 2019. godine, pokrenuo Centar za društveno korisno učenje u sklopu projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge Vlade RH. Cilj Centra je ojačati suradnju između organizacija civilnog društva (OCD) i visokoobrazovnih institucija u zajedničkom rješavanju društvenih problema u zajednici te izgradnji mladih ljudi kao društveno aktivnih i osviještenih građana.

Jedna od aktivnosti Centra je bila razvoj kolegija Stručna praksa-Društveno korisno učenje (SP-DKU), koji se kao izborni predmet upisuje u okviru studijskih programa EFST-a, a izvodi u prihvatnim organizacijama društveno korisnog karaktera. Naime, DKU je nastavna metoda kojom studenti primjenjuju stečena stručna znanja i vještine kroz aktivnosti usmjerene na konkretne potrebe OCD-ova, njihov razvoj i rješavanje specifičnih društvenih problema.

U ovoj akademskoj godini, druga generacija studenata je upisala SP-DKU, u okviru kojeg su obavljali dogovorene aktivnosti za 20 OCD-ova. Svih 42 studenata su uspješno prošli program, usprkos izazovima i restrikcijama nastalih uslijed Covid-19. Svečano zatvaranje SP-DKU programa prilika je čuti iskustva i razgovarati sa sudionicima programa, studentima i mentorima OCD-ova i EFTS-a.
Studentski timovi radili su za sljedeće OCD-ove:  

 • udrugu osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“
 • udrugu MoSt
 • udrugu tjelesnih invalida TOMS
 • Klub mladih Split
 • 3PSPLIT- udrugu za promicanje poduzetništva i cjeloživotno obrazovanje
 • Aerotehničku udrugu Split
 • udrugu za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač" Split
 • udrugu „Duga“
 • udrugu DYXY - Županijsku udrugu za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja
 • KLUB TRUDNICA "BEBA EVA"
 • udrugu roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin
 • udrugu roditelja djece s posebnim potrebama "Naša dica"
 • udrugu za promicanje prirodnih i tehničkih znanosti "Put znanosti"
 • Trogirsku karnevalsku udrugu "RAŠPIN JUTE"
 • Šefove kuhinja mediteranskih i europskih regija
 • Hrvatski Cheerleading savez
 • "Prijatelje kulturne i prirodne baštine Žrnovnice - ŽRVANJ"
 • Županijsku udrugu slijepih Split
 • udrugu za inkluziju "Lastavice"
 • udrugu "NAŠ HAJDUK"

***Prisjetimo se; Centar za DKU je od svog pokretanja ostvario odlične rezultate u implementiranju društveno korisnog učenja u nastavu, osposobljavanju nastavnog osoblja i predstavnika uključenih organizacija civilnog društva za provedbu DKU, te potpori razvoju različitih društvenih inovacija i aktiviranju društvene svijesti studenata kroz svoje aktivnosti.

Projekt pokretanja Centra za DKU se odvio u dvije faze. U prvoj fazi u trajanju od 12 mjeseci se razradio program društveno korisnog učenja (DKU) kojeg su razvili mentori s EFST Daša Dragnić, Ljiljana Najev-Čačija, Smiljana Pivčević, Marina Lovrinčević i Ivana Bilić u suradnji s partnerskim udrugama Klub mladih Split, TOMS, MoSt, Naša dica i Srce.
Tim je prošao obuku od strane mentora, profesora američkog sveučilišta PennState koji imaju dugogodišnje iskustvo u provođenju programa društveno korisnog učenja. Oni su svojim splitskim kolegama, profesorima Ekonomskog fakulteta i voditeljima navedenih udruga prenijeli svoja znanja i iskustva, te ih pripremili za uspješno provođenje ovog projekta, vrijednog više od milijun kuna.

Prošle godine uspješno je proveden pilot program DKU-a u spomenutih 5 udruga, nakon čega Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta donosi odluku o uvođenju samostalnog izbornog kolegija Stručna praksa-društveno korisno učenje u koji se već prve godine izvođenja uključuje dodatnih 20 organizacija civilnog društva. Vrijedi istaknuti kako je ovakav, institucionalizirani oblik provođenja društveno korisnog učenja, prvi takve vrste na Sveučilištu u Splitu.

Ostvareni rezultati Centra za DKU:

 • organiziran i proveden program osposobljavanja nastavnika za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja i vrednovanje rada studenata,
 • organiziran i proveden program osposobljavanja zaposlenika organizacija civilnog društva za rad sa studentima u okviru programa društveno korisnog učenja,
 • organizirana dva dvodnevna društvena hackathona s preko 100 sudionika i preko 20 tehničkih rješenja za probleme udruga sudionika,
 • izrađeni predmetni materijali za DKU studente,
 • pokrenut portal za volonterske prakse s ciljem informiranja mladih o mogućnostima volontiranja, njihovog aktivnog uključivanja i angažmana u organizacije civilnog društva.,
 • 64 uključena studenta u program DKU
 • 19 izrađenih programa mentorstva za program DKU
 • Zajednički simpozij studenata i mentora s EFST-a i Penn State-a na međunarodnoj konferenciji o društveno korisnom učenju,
 • aktivna promidžba i rad na razvoju DKU u akademskoj zajednici i među mladima.

Više informacija o Centru za DKU možete pronaći na: http://www.dku.efst.hr/