Upitnik interesa za edukaciju

Kontakt podaci

Ime i prezime:
Elektronička adresa:  

1. Za koja ste područja edukacije zainteresirani :

Napomena: U zagradama su navedeni primjeri nekih tema koji služe za orijentaciju, a Vi možete navesti bilo što, što Vas zanima!

Poslovna organizacija i menadžment
(npr. menadžerske vještine, korištenje tehnika i alata upravljanja kvalitetom, poslovno planiranje, poslovno komuniciranje)
Upravljanje ljudskim resursima
(npr. upravljanje plaćama, upravljanje ljudskim resursima za male poduzetnike)
Marketing/tržišno poslovanje
(npr. marketing planiranje, branding, umijeće/vještina prodaje i pregovaranja)
Financije
(npr. upravljanje rizicima društava za osiguranje, kako trgovati vrijednosnicama)
Računovodstvo
(npr. računovodstveni obračun poslovnih spajanja i konsolidacija financijskih izvještaja prema MSFI i HSFI, računovodstvene politike, računovodstvo i upravljanje novčanim tijekovima, analiza financijskih izvještaja)
Poduzetništvo
(npr. osnove poduzetništva; usluge poslovnog savjetovanja - tko, kako, cijena, što; politike i mjere poticanja poduzetništva u Hrvatskoj; razvoj poduzetništva)
Informatičke tehnologije
(npr. analiza poslovnih podataka i izvještavanje u Excelu; dizajniranje interaktivnog korisničkog sučelja u Excelu; osnove programiranja Excela pomoću Visual Basic for application; osnove poslovnih baza podataka: Access 2007)
Turizam i ugostiteljstvo
(npr. Menadžment hotela i hotelskih funkcija; upravljanje prihodima u turizmu i/ili ugostiteljstvu /yield menagement/; menadžment i marketing turističke destinacije)
Fondovi EU za hrvatske projekte
(npr. korištenje pretpristupnih fondova; Hrvatska i strukturni i kohezijski fondovi)
Financijska matematika i modeli
(npr. izbor optimalnog portfelja, modeli vrednovanja opcija i opcijske strategije)
Statistika i ekonometrija
(npr. izrada i obrada anketnog upitnika; standardne statističke metode; multivarijantna statistička analiza; ekonometrijske metode i modeli)
Ostalo
(npr. upravljanje projektima; upravljanje događanjima /event management/; menadžment i marketing kulturnih institucija)

2. Kada bi Vam najviše odgovaralo pohađati seminar

radnim danom prije podne
radnim danom poslije podne
petkom poslije podne i subotom ujutro
petkom poslije podne i subotom cijeli dan
subotom, poludnevno kroz jutro
subotom, cjelodnevno

3. Koliko dugo vremena možete posvetiti edukaciji

do tjedan dana
do dva tjedna
do mjesec dana
više od toga

4. Namjeravate li se usavršavati, odnosno pohađati neki seminar u idućih:

3 mjeseca
6 mjeseci
12 mjeseci
nakon toga

5. Želite li da Vas obavještavamo i o ostalim seminarima (iz ostalih područja)

da
ne

6. Vaši eventualni prijedlozi

7. Vi ste:

student/ica
poduzetnik/ca
zaposlen/a u privatnom sektoru
zaposlen/a u javnom sektoru
nezaposlen/a

8. (Ako niste student/ica ili nezaposlen/a) Vaše radno mjesto:

rukovodeće
ostala