Fakultet - Misija, vizija i temeljne vrijednosti

Misija, vizija i temeljne vrijednosti

Misija, vizija i temeljne vrijednosti

Misija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu je znanstveno-istraživačka institucija visokog obrazovanja u polju ekonomije, koja zastupa javni interes, njegujući kulturu društveno odgovornog ponašanja, unaprjeđujući kvalitetu znanstveno-istraživačkog, nastavnog i stručnog rada, kao i cjeloživotnog obrazovanja, na dobrobit studenata i zaposlenika, te gospodarstva i društva u cjelini.

Vizija

Ekonomski fakultet u Splitu je funkcionalno integrirana sastavnica Sveučilišta u Splitu, s pravnom osobnošću. Fakultet je  međunarodno prepoznata institucija  visokih nastavnih i znanstvenih standarda. Svojim sveučilišnim i stručnim studijskim programima, kao i programima cjeloživotnog obrazovanja,  kvalitetnim uvjetima studiranja, institucija je koja jamči obrazovanje vrhunskih stručnjaka sposobnih za brzo i uspješno uključivanje na globalno tržište rada. Uz visoku razinu kvalitete svojih znanstvenih, obrazovnih i istraživačkih usluga, te uz jačanje partnerstva s drugim visokoškolskim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu, doprinosi transferu znanja, podizanju kompetencija i ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju. Fakultet je zajednica visoko motiviranih i zadovoljnih studenata i zaposlenika, usmjerena razvoju osobnih kompetencija i praćenju razvoja karijera svojih studenata.

Temeljne vrijednosti

  • Znanje
  • Izvrsnost
  • Inovativnost
  • Odgovornost
  • Etičnost
  • Otvorenost