Fakultet - Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Enter Title

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu: EFST) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište EFST-a koje se nalazi na adresi https://www.efst.unist.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.efst.unist.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan uslijed sljedećih okolnosti:

  • Analiziran je samo dio objavljenog sadržaja zbog nedostatka ljudskih i inih resursa
    • svi grafički sadržaji nemaju odgovarajući opis,
    • video sadržaji nemaju titlove
    • audio materijali transkripte
  • Određeni dokumenti u PDF formatu nemaju punu funkcionalnost zbog toga što su dobiveni skeniranjem materijala.
  • S obzirom na to da sadržaj na našoj web stranici nastaje u sinergiji velikog broja nastavnika i djelatnika, mogući su propusti u načinu objave novih sadržaja.

Poboljšanje pristupačnosti

EFST kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti i obrazovanju i savjetovanju korisnika koji imaju prava objave sadržaja. Nabavljena je licenca za korištenje Omoguru widgeta, što će podići razinu funkcionalnosti za korisnike s invaliditetom.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene EFST-a Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. EFST će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju problema zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da ako primijete neusklađen sadržaj, a koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste EFST.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta EFST-a korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@efst.hr.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske nadležno je tijelo za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje elektroničkom poštom: pristupacnost@pristupinfo.hr