Fakultet - Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta u Splitu

Fakultet razvija sustav za osiguravanje kvalitete dugi niz godina, te se u cilju kontinuiranog unaprjeđenja poslovnih procesa još od 2005. koristi sustav ISO, kojega akreditiraju vanjski neovisni evaluatori do godine 2018.

Sukladno zahtjevima za osiguranje kvalitete koje propisuje AZVO fakultet je započeo s implementacijom ESG 2015 standarda, specifičnih za područje visokog obrazovanja. U budućem razdoblja planira se daljnje prilagođavanje sustava kvalitete zahtjevima akreditacije prema EPAS standardima.

Sustavom kvalitete upravlja Fakultetsko vijeće, dok se pitanjima kvalitete izravno bave menadžer kvalitete, Odbor za unaprjeđenje kvalitete i Povjerenstvo za unutarnju prosudbu.