Fakultet - Etika i društvena odgovornost

Etika i društvena odgovornost

Etika i drustvena odgovornost

Etički kodeks Ekonomskog fakulteta u Splitu

Etički kodeks Ekonomskog fakulteta u Splitu utvrđuje osnovna etička načela i vrijednosti, opća etička načela i njihove povrede, etička načela u znanosti i visokom obrazovanju te na njima utemeljena etička prava i obveze, ustroj i rad Etičkog povjerenstva te postupak pred Etičkim povjerenstvom na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Kodeksom se promiču i štite etička načela i vrijednosti u ljudskim i profesionalnim odnosima znanstvenih, nastavnih, studentskih, stručnih, administrativnih i drugih pripadnika sveučilišne zajednice, odnosno i drugih subjekata izvan sveučilišne zajednice, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, te javnog povjerenja i vjerodostojnosti znanstvenog, nastavnog, formativnog i stručnog rada Fakulteta.

Kodeks možete preuzeti ovdje (PDF)

Politiku društvene odgovornosti Ekonomskog fakulteta u Splitu možete preuzeti ovdje (PDF)

Etičko povjerenstvo:

Etičko povjerenstvo djeluje u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Marina Lovrinčević
  2. Doc. dr. sc. Paško Burnać
  3. Dr. sc. Magda Pašalić
  4. Izv. prof. dr.sc. Vladimir Šimić
  5. student.