Fakultet - Djelatnici

Djelatnici

App

Prezime Ime Katedra / Služba
Grčić Branko Katedra za opću Ekonomiju
Dedić Goran Katedra za marketing
Mihaljević Kosor Maja Katedra za opću Ekonomiju
Šimić Vladimir Katedra za opću Ekonomiju
Golem Silvia Katedra za opću Ekonomiju
Skroza Velimir Informatička podrška; stručni savjetnik (za servere i računalnu mrežu)
Malešević Perović Lena Katedra za opću Ekonomiju
Duplančić Daša Katedra za poslovne strane jezike i TZK
Pašalić Magda Katedra za poslovne strane jezike i TZK
Bulog Ivana Katedra za menadžment
Bakotić Danica Katedra za menadžment
Mrnjavac Željko Katedra za turizam
Pepur Sandra Katedra za financije
Vuko Tina Katedra za računovodstvo i reviziju
Ramljak Branka Katedra za računovodstvo i reviziju
Pervan Ivica Katedra za računovodstvo i reviziju
Pepur Mario Katedra za marketing
Pivčević Smiljana Katedra za turizam
Aljinović Barać Željana Katedra za računovodstvo i reviziju
Denić Ante Informatička podrška; voditelj informatičke službe
Goić Srećko Katedra za menadžment
Grubišić Dragana Katedra za menadžment
Radmilo Derado Sanja Katedra za poslovne strane jezike i TZK
Pervan Maja Katedra za opću Ekonomiju
Mihić Mirela Katedra za marketing
Petrić Lidija Katedra za turizam
Fredotović Maja Katedra za opću Ekonomiju
Ćurak Marijana Katedra za financije
Rimac Smiljanić Ana Katedra za financije
Marinov Vranješ Sanja Katedra za poslovne strane jezike i TZK
Pivac Snježana Katedra za kvantitativne metode
Derado Dražen Katedra za opću Ekonomiju
Ćorić Bruno Katedra za opću Ekonomiju
Alfirević Nikša Katedra za menadžment
Aljinović Zdravka Katedra za kvantitativne metode
Pečarić Mario Katedra za financije
Marasović Branka Katedra za kvantitativne metode
Pavlinović Mršić Slađana Katedra za opću Ekonomiju
Tadić Ivana Katedra za menadžment
Relja Renata Vanjski suradnik (Katedra za turizam)
Hell Marko Katedra za poslovnu informatiku
Matić Ivan Katedra za menadžment
Škokić Vlatka Katedra za menadžment
Garbin Praničević Daniela Katedra za poslovnu informatiku
Mihanović Zoran Katedra za marketing
Rogošić Andrijana Katedra za računovodstvo i reviziju
Višić Josipa Katedra za opću Ekonomiju
Miočević Dario Katedra za marketing
Škrabić Perić Blanka Katedra za kvantitativne metode
Jadrić Mario Katedra za poslovnu informatiku
Mateljak Željko Katedra za menadžment
Ćukušić Maja Katedra za poslovnu informatiku
Talaja Anita Katedra za menadžment
Sumić Milković Katarina Dekanat; stručni savjetnik (za nastavu)
Granić Dubravka Dekanat; tajnik Fakulteta
Coppola Danijela Centar za međunarodnu suradnju i potporu znanstveno istraživačkom radu; stručni savjetnik (za međunarodnu suradnju)
Perasović Sanja Dekanat; tajnik dekana
Božan Mira Tehnička služba; spremačica
Ljubičić Ivana Tehnička služba; spremačica
Vranješ Ivanka Tehnička služba; spremačica
Bulaja Smiljana Tehnička služba; spremačica
Vranješ Đurđica Tehnička služba; spremačica
Mašković Mirjana Računovodstvo; voditelj računovodstva
Maraš Anita Računovodstvo; glavni knjigovođa - konter
Čulić Maja Računovodstvo; računovodstveni referent
Babić Marija Tehnička služba; spremačica
Bilić Ivana Katedra za menadžment
Burnać Paško Katedra za financije
Duplančić Rogošić Gorana Katedra za poslovne strane jezike i TZK
Ercegovac Roberto Vanjski suradnik (Katedra za financije)
Favro Srećko Vanjski suradnik (Katedra za turizam)
Kordić Lana Katedra za turizam
Kundid Novokmet Ana Katedra za financije
Kursan Milaković Ivana Katedra za marketing
Lovrinčević Marina Katedra za menadžment
Mikulić Davorka Katedra za turizam
Muštra Vinko Katedra za opću Ekonomiju
Pranić Ljudevit Katedra za turizam
Dropulić Ivana Katedra za računovodstvo i reviziju
Šerić Neven Katedra za marketing
Šimić Šarić Marija Katedra za financije
Šimundić Blanka Katedra za turizam
Šodan Slavko Katedra za računovodstvo i reviziju
Podrug Doris Katedra za menadžment
Visković Josip Katedra za financije
Fabris Jelica Centar za upravljanje kvalitetom; viši stučni savjetnik (menadžer kvalitete)
Čular Marko Katedra za računovodstvo i reviziju
Perica Ivana Katedra za računovodstvo i reviziju
Najev Čačija Ljiljana Katedra za marketing
Šestanović Tea Katedra za kvantitativne metode
Blažević Zdenka Dekanat; stručni savjetnik (za pravne i kadrovske poslove)
Grgić Josip Centar za međunarodnu suradnju i potporu znanstveno istraživačkom radu; stručni savjetnik (za potporu znanstveno-istraživačkom radu)
Cvijetić Slobodan Informatička podrška; stručni savjetnik (za multimediju)
Jelaska Ana Studentska referada; stručni suradnik (za studentska pitanja)
Bagarić Javorka Studentska referada; voditelj studentske referade
Vukušić Daniela Studentska referada; stručni savjetnik (za pravna pitanja)
Katić Smoljo Marina Centar za Poslijediplomske studije; voditelj centra za PDS
Gizdić Ivana Knjižnica; voditelj knjižnice
Mandić Ante Katedra za turizam
Mijač Tea Katedra za poslovnu informatiku
Ratković Nada Vanjski suradnik (Katedra za kvantitativne metode)
Ančić Jelena Studentska referada; stručni suradnik (za preddiplomske studije)
Raos Zlatka Tehnička služba; spremačica
Katavić Željko Knjižnica; pomoćni knjižničar
Vuković Marija Katedra za kvantitativne metode
Krnić Katarina Vanjski suradnik (Katedra za poslovne strane jezike i TZK)
Kalinić Tea Vanjski suradnik (Katedra za kvantitativne metode)
Kvasina Antonija Katedra za marketing
Kovač Dujam Katedra za financije
Jozipović Šime Katedra za menadžment
Ninčević Pašalić Ivana Katedra za poslovnu informatiku
Ugrčić Lana Centar za cjeloživotno i obrazovanje odrasih; voditelj studentskog poduzetničkog inkubatora
Akrap Petar Katedra za financije
Kuliš Zvonimir Katedra za turizam
Juras Ana Katedra za menadžment
Zovko Luka Vanjski suradnik (Katedra za menadžment)
Jerković Ivana Katedra za kvantitativne metode
Šitić Nenad Tehnička služba; voditelj tehničke službe (upravitelj zgrade)
Tokić Ivica Tehnička služba; voditelj radionice i ekonomata (radionica, ekonomat, održavanje zgrade)
Jukić Anđela Dekanat; stručni suradnik (za pravne poslove i nabavu)
Srhoj Stjepan Katedra za opću Ekonomiju
Gudelj Ante Studentska referada; stručni suradnik (za preddiplomske i diplomske studije)
Vuin Ana Vanjski suradnik (Katedra za turizam)
Meštrov Franka Centar za cjeloživotno i obrazovanje odrasih; stručni suradnik (za CCO, marketing i odnose s javnošću)
Ljubica Jasenko Katedra za menadžment
Petko Petra Studentska referada; stručna suradnica
Marušić Filipa Katedra za marketing
Jurić Ena Katedra za turizam
Gutović Tea Vanjski suradnik (Katedra za turizam)
Perkušić Marko Vanjski suradnik (Katedra za menadžment)
Popović Marin Vanjski suradnik (Katedra za kvantitativne metode)
Vrdoljak Ante Toni Vanjski suradnik (Katedra za kvantitativne metode)
Prezime Ime Katedra / Služba

App