Novosti - Covid19

Covid19

EasyDNNNews

Webinar: Perspektive studenata o modelu dualnog obrazovanju (Students' perspectives on dual cooperative education)

Webinar: Perspektive studenata o modelu dualnog obrazovanju (Students' perspectives on dual cooperative education)

U okviru INCOME Tourism projekta u četvrtak 15. travnja 2021. od 14.00 do 15.30 h (CEST) održat će se drugi webinar, ovaj put na temu "Perspektive studenata o modelu dualnog obrazovanju" (iz serije webinara: "Vještine za danas i sutra | Turističko obrazovanje, zapošljivost i suradnja industrije i sveučilišta"). Zadružno državno sveučilište Baden-Wüerttemberg (Duale Hochschule Baden-Württemberg - DHBW), jedan od akademskih partnera projekta INCOME Tourism, prva je visokoškolska ustanova u Njemačkoj koja kombinira obuku na radnom mjestu i akademske studije. Svrha webinara je produbiti razumijevanje onoga što uključuje dualno kooperativno obrazovanje. U tu svrhu studenti i alumni DHBW-a odgovarat će na pitanja koja su postavili studenti koji su sudjelovali u pilot testu projekta.
Pozvani su svi zainteresirani, studenti i nastavnici, da sudjeluju uz prethodnu registraciju putem poveznice
Ovom događaju je moguće pristupiti I putem Facebooka


Zašto sudjelovati?
Jeste li znali da EFST, jedini u Hrvatskoj razvija dualni način obrazovanja za studente turizma stvarajući pri tom visoko zapošljive profesionalce spremne za tržište rada budućnosti?
Što konkretno znači dualni način obrazovanja? To znači da je uspostavljen takav način suradnje između fakulteta kao institucije i institucije u kojoj se vrši stručna praksa da se točno dogovoreni i specificirani nastavni sadržaj koji se obrađuju u dvorani, iskustveno uči i u praksi. Ovo se posebno odnosi na znanja koja često nazivamo „soft skills“, odnosno meke vještine čija važnost posebno do izražaja dolazi u turističkom sektoru. Stoga je Ekonomski fakultet u Splitu, zajedno s međunarodnim partnerima iz Italije Španjolske, Portugala, Malte i Njemačke pokrenuo projekt pod nazivom „Income“ u sklopu kojeg se upravo razvijaju inovativni načini učenja, pokreću se pilot predmeti koji će jednog dana postati i uobičajeni dio studijskog programa.
U sklopu projekta organiziraju se i spomenuti webinari u sklopu kojih će stručnjaci iz svake pojedine države koja sudjeluje u projektu iznijeti stajališta o predstojećim izazovima za turistički sektor (među kojima je svakako i COVID pandemija), te o ulozi mekih vještina u suočavanju sa takvim izazovima. Zanimljivo, zar ne?

Vjerujemo da će ovi webinari itekako biti od koristi, ne samo našim studentima, već i široj javnosti kojoj su također otvoreni. Iskoristi priliku! Nova znanja pomažu ti navigati kroz izazove.

*****
As part of the INCOME Tourism project, a second webinar will take place on Thursday, April 15, 2021 from 2:00 pm to 3:30 pm (CEST). This time the topic is "Students' perspectives on dual cooperative education" (from a series of webinars: "Skills for Today & Tomorrow | Tourism Education, Employability and Industry-University cooperation"). Baden-Wüerttemberg Cooperative State University (Duale Hochschule Baden-Württemberg - DHBW), one of INCOME Tourism Project academic partners, is the first higher education institution in Germany that combines on-the-job training and academic studies.

The purpose of the webinar is to deepen the understanding of what dual cooperative education involves. For this, students and alumni from DHBW will answer questions raised by the students who were involved in the pilot test of the project.

We invite all interested students and teachers to participate with prior registration here.
The access to the event via Facebook is also available here.

Why take part?
Did you know that Faculty of Economics, Business and Tourism Split is the only institution in Croatia, developing a dual way of education for tourism students while creating highly employable professionals who are ready for the future labor market?
What exactly does the dual mode of education mean? We are establishing an innovative cooperation model between our faculty and the institutions where the students are gaining practical knowledge and work experience. The specific teaching content from the classroom is being experienced in practice making the learning process more effective and making the students even more prepared for “the real world”. This especially refers to the knowledge that we often call "soft skills" that are especially important in the tourism sector. Therefore, the Faculty of Economics, Business and Tourism Split, together with international partners from Italy, Spain, Portugal, Malta and Germany, launched a project named "Income" where innovative ways of teaching and pilot courses are being developed, tailoring them so that in the future they will  become an integrative part of our study programs.
The project also offers, the mentioned above webinars, in which experts from each country participating in the project will present their views on the upcoming challenges for the tourism sector (including the COVID pandemic), and the role of soft skills in dealing with such challenges.
Interesting, isn't it?
We believe that these webinars will be very useful, not only to our students, but also to the general public to which they are also open. Don’t miss this opportunity! New knowledge helps you navigate through challenges.