Novosti - Oglasi

Oglasi

Oglasi

Poziv za prijavu za dodjelu dodatne potpore za studente slabijega socioekonomskog statusa

28. veljače 2019. | Oglasi

Studenti slabijega socioekonomskog statusa imaju mogućnost dobiti dodatna financijska sredstva za odlazak na mobilnost u svrhu Erasmus+ studija u ak. god. 2019/2020.

Uvjeti za dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega socioekonomskog statusa u iznosu od 200 EUR mjesečno za ak. god. 2019/2020. su sljedeći:

- prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65% proračunske osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz potrebno je dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za 2018. godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za 2018. godinu.

- popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). 

Pri odabiru studenata koji zadovoljavaju kriterije za dodatnu potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa, u izračun prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva uračunava se i oporezivi i neoporezivi dohodak (prihod). 

Studenti navedenu dokumentaciju moraju dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju (Ruđera Boškovića 31, prizemlje Sjevernog tornja Sveučilišne knjižnice). Prijava na Poziv za dodjelu dodatne potpore za studente slabijega socioekonomskog statusa moguća je do isteka sredstava.