Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Studentsko vrednovanje rada administrativnih i stručnih službi u akad.god. 2017./2018.

2. svibnja 2018. | Oglasi
Cilj studentskog vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života je utvrditi stavove studenata o infrastrukturi i radu službi Ekonomskog fakulteta (knjižnica, studentska referada, uprava), studentskom zboru sastavnice, o studentskom smještaju, prehrani, sportu i rekreaciji te zdravstvenoj zaštiti.

Dokumenti za preuzimanje

Ispiši