Novosti - Upisi - Pregled

Pregled

EasyDNNNews

Natječaj za upis izbornog predmeta "Stručna praksa" u 2020./2021.

1. rujna 2020. | Upisi, Studij, Izdvojeno, Razno
Natječaj za upis izbornog predmeta "Stručna praksa" u 2020./2021.

Sukladno čl. 4. Pravilnika o stručnoj praksi Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu raspisuje se interni natječaj za upis izbornog predmeta "Stručna praksa".
Napomena: Izborni predmet "Stručna praksa - društveno korisno učenje (DKU)" za akademsku godinu 2020./2021. se upisuje kroz predupise u višu godinu studija bez natječaja.(Predupisi se otvaraju nakon 25.rujna 2020.godine)

Prijave se otvaraju u utorak 01. rujna u 16 sati, a rok za prijavu na interni natječaj je 15. rujna 2020. godine.

Prijave studenata na interni natječaj zaprimaju se kroz e-prijavni obrazac: moj.efst.hr/StudentskaPraksa  

Na interni natječaj se mogu prijaviti samo oni studenti koji temeljem stanja položenih ispita 15. rujna 2020. mogu u redovitom upisu (do 60±3 ECTS-a) upisati izborne predmete treće godine preddiplomskog studija ili izborne predmete druge godine diplomskog studija.

Selekcijski postupak se provodi uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

 1. ECTS ponderirani prosjek ocjena sa studija (raspon od 2,0 do 5,0 bodova),
   
 2. Plaćeni rad (uz potvrdu poslodavca); 0,1 bod za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,
   
 3. Dobrovoljna neplaćena stručna praksa ili volontiranje (uz potvrdu organizatora); 0,1 za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,
   
 4. Studentska natjecanja (uz potvrdu organizatora); 0,1 bod za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,
   
 5. Poznavanje stranih jezika - samo za studije: Turizam; Turizam i hotelijerstvo; Turističko poslovanje:

  5.1 Strani jezik položen u okviru studijskog programa boduje se temeljem umnoška prosječne ocjene (raspon od 2,0 do 5,0 bodova) i pondera 0,3,

  5.2 Strani jezik položen na edukacijama izvan studijskog programa fakulteta boduje se temeljem umnoška razine (razina A – 2,0 boda, razina B - 3,5 boda, razina C – 5,0 bodova) i pondera 0,3

  5.3 Bodovi za svaki pojedini strani jezik zbrajaju se za izračun ukupnog broja bodova za poznavanje stranih jezika.

U cilju bodovanja po kriterijima 2., 3., 4. i 5.2. student je dužan na e-prijavni obrazac (moj.efst.hr/StudentskaPraksa) uploadati skenirane neophodne potvrde.

Rezultati selekcijskog postupka bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta 21. rujna 2020. godine.

Studenti koji nemaju Stručnu praksu kao izborni predmet u studijskom programu (Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment) mogu se prijaviti na natječaj, međutim, Stručna praksa neće zamijeniti niti jedan izborni predmet, već će biti priznata samo u dopunskoj ispravi.