Novosti - Razno

Razno

Razno

Objava konačnog rasporeda nastave za zimski semestar na Ekonomskom fakultetu u Splitu

12. listopada 2021. | Upisi
Ovo je konačna verzija rasporeda nastave za zimski semestar na našem Fakultetu. Ubuduće, raspored Vašeg nastavnog programa moći ćete preglednije i lakše pratiti na http://www.efst.unist.hr/studiranje/za-studente/rasporedi.

Dokumenti za preuzimanje