Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Obavijest za studente završne godine preddiplomskih studija (Proces završetka preddiplomskog studija)

12. rujna 2022. | Studij

Nakon što student položi ispite iz svih upisanih kolegija te nakon dobivanja ocjene Završnog rada, student pokreće postupak završetka studija i izdavanja odgovarajuće potvrde.

 Napomenaukoliko je student položio Završni rad prije polaganja svih ispita, pokreće postupak završetka studija nakon što položi zadnji ispit.

 

Postupak se sastoji od slijedećih koraka:

1.      Student se treba prijaviti na portal moj efst (https://moj.efst.hr/interno/autorizacija.php) te u njemu odabrati poveznicu  "Kompletiranje završnog ili diplomskog rada“ (ukoliko se pojavi problem s prijavom ili popunjavanjem podataka student se može obratiti na e-mail velimir.skroza@efst.hr ili na telefon 021/430618) .

2.      Potrebno je izvršiti plaćanje naknade za izdavanje potvrde o završetku studija u iznosu od 40,00 kuna i to prema slijedećim podacima:

IBAN - Hrvatska poštanska banka d.d. : HR5723900011100015220

Broj modela: 00

Pozivi na broj primatelja: 200

Potvrdu o izvršenom plaćanju je potrebno sačuvati u pdf formatu.

3.      Anketni listić Agencije za znanost i visoko obrazovanje je potrebno ispuniti, potpisati te sačuvati u pdf formatu.

4.      Potvrdu o izvršenom plaćanju te popunjeni anketni listić student šalje u pdf formatu  e-mailom na adresu info.pult@efst.hr  . 

Napomena: poruka se šalje isključivo sa studentske adrese e-pošte. Predmet poruke je ime i prezime studenta te matični broj.

5.      Student ispunjava Zahtjev za izdavanje potvrde o završetku studija koji se nalazi na platformi Moodle  ( zahtjevu je moguće pristupiti putem Microsoft aplikacije i odgovarajućim pristupnim podacima). 

 

Nakon što student pokrene postupak te uredno dostavi traženu dokumentaciju, Studentska referada u roku od 7 dana izdaje potvrdu o završetku studija koju student preuzima u sobi br. 10 pored Fotokopirnice.