Doktorski studij - Informacije za polaznike

Informacije za polaznike

Enter Title

Tekuće informacije za polaznike doktorskog studija su dostupne na donjim poveznicama

Raspored predavanja

Raspored istraživačkih radionica

Popis prihvaćenih tema doktorskih radova (u izdradi)

 Ispitni rokovi i termini obrana disertacija

Raspored promocija (u izradi)