Enter Title

Determinante uspješnosti poslovanja poduzeća

Rad u postupku recenzije/objave

Rad pod naslovom Determinants of Firm Profitability in the Croatian Manufacturing Industry: Dynamic Panel Analysis(2016), autora Maje Pervan, Ivice Pervan i Marijane Ćurak je poslan za objavu u časopisu citiranom u Web of Science citatnoj bazi. Rad je u postupku recenzije.

 

Ekonometrijski tečaj/seminar - Statistical Modelling Using Stata (Continuous Outcomes)

Voditeljica projekta Maja Pervan i član projektnog tima Ivica Pervan sudjelovali su na cjelodnevnom ekonometrijskom tečaju/seminaru (8 nastavnih sati) pod nazivom Statistical Modelling Using Stata (Continuous Outcomes)kojeg je organizirao Imperial College London. Predavač seminara, koji je održan 23.08.2016. u Londonu, bio je Joseph Eliahoo.

Više o tečaju može se pronaći na https://www.imperial.ac.uk/research-and-innovation/support-for-staff/stats-advice-service/courses/stata-courses/stata-model/

 

Ekonometrijski tečaj/seminar - Logistic Regression & Survival Analysis Using Stata

Voditeljica projekta Maja Pervan i član projektnog tima Ivica Pervan sudjelovali su na cjelodnevnom ekonometrijskom tečaju/seminaru (8 nastavnih sati) pod nazivom Logistic Regression & Survival Analysis Using Statakojeg je organizirao Imperial College London. Predavač seminara, koji je održan 24.08.2016. godine u Londonu, bio je Joseph Eliahoo.

Više o tečaju može se pronaći na https://www.imperial.ac.uk/research-and-innovation/support-for-staff/stats-advice-service/courses/stata-courses/logistic-stata/


Ljetna škola iz ekonometrije - Dynamic and Non-linear Panel Data Models

Ljetna škola iz ekonometrije (prvi edukacijski tečaj/usavršavanje) pod nazivom Dynamic and Non-linear Panel Data Models, na kojem su prisustvovali voditeljica projekta Maja Pervan i član projektnog tima Ivica Pervan, održana je u razdoblju od 04.07. do 08.07.2016. godine na Barcelona Graduate School of Economics (GSE) u Barceloni, Španjolskoj. Predavači su bili Prof. Sergi Jimenez i  JM Labeaga, jedni od najuglednijih profesora iz područja modeliranja panel podatcima. Održano je 10 sati predavanja i 5 sati vježbi u okviru kojih su prezentirane mogućnosti primjene različitih procjenitelja dinamičke panel analize, izloženi su i objašnjeni specifikacijski testovi, te su analizirani i protumačeni nelinearni panel modeli. Posebna pozornost je bila posvećena discrete choice panel modelima, te cenzoriranim panel modelima.

Više o tečaju može se pronaći na http://www.barcelonagse.eu/study/summer-school/microeconometrics.

 

Objava rada

Pavić Kramarić, T., Milun, T., Pavić, I. (2016). Does Gender Diversity in the Boardroom Influence Tobin's Q of Croatian Listed Firms?, International Journal of Economic Sciences, Vol. V, No. 3, str. 50- 65.
Baze citiranja: Web of Science – SSCI.

 

Sudjelovanje na konferenciji

Članica projektnog tima, Tomislava Pavić Kramarić, u periodu od 28.06. do 01.07.2016. godine sudjelovala je na 24th International Academic Conference Barcelona u organizaciji International Institute of Social and Economic Sciences u Barceloni, Španjolska, na kojoj je izložila rad pod naslovom  „Does gender diversity in the boardroom influence Tobin’s Q of Croatian listed firms?".

 

Objava rada

Pervan M., Pervan I., Ćurak M. (2016) Does Business Success Enhance With Firm’s Age? Case of Croatian Food Manufacturing Industry, Proceedings of 27th IBIMA Conference on Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, str. 3094- 3101. ISBN: 978-0-9860419-6-9.
Baze citiranja: Web of Science – CPCI, SCOPUS.
Napomena:Rad će također biti objavljen i u časopisu Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, ISSN: 2169-0367.

 

Sudjelovanje na konferenciji

Voditeljica projekta Maja Pervan sudjelovala je na 27th IBIMA međunarodnoj znanstvenoj konferenciji na kojoj je prezentirala rad pod naslovom Does business success enhance with firm’s age? Case of Croatian food manufacturing industry. Konferencija je održana 4. i 5. svibnja, 2016. godine u Milanu, Italiji.
Članak je objavljen u zborniku radova citiranom u Web of Science (WoS) citatnoj bazi.

 

 

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom UIP-2014-09-1745