Osnovni podaci o seminaru za voditelja poslovnice

SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I STRUČNI ISPIT ZA
VODITELJA POSLOVA U TURISTIČKOJ AGENCIJI

AKTUALNO!

Seminar i stručni ispit za voditelja poslova u turističkoj agenciji je završen. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017, 25/19) te Pravilniku o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji ( NN 81/2019) stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom pri Ministarstvu turizma. Sjedište ispitne komisije je u Ministarstvu. Detalji na: https://mint.gov.hr/strucni-ispit-za-voditelja-poslova-u-turistickoj-agenciji/20818