Osnovni podaci o seminaru za turističkog vodiča

OSNOVNI PODACI O SEMINARU ZA TURISTIČKOG VODIČA

Ekonomski fakultet u Splitu na temelju rješenja Ministarstva turizma organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita i stručni ispit za Turističke vodiče za područje Splitsko-dalmatinske županije.


Navedeni seminar i ispit organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (N.N. 68/07), te Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (N.N. 50/08).

 

Upisi na trenutno aktivni seminar za turističkog vodiča su završeni.

Za sve dodatne informacije javite se tajnici ispitne komisije, Marini Tudor: E: marina.tudor@efst.hr / T: (021) 430 - 651.