Raspored predavanja i ispitni rokovi seminara za turističkog vodiča

Seminar za turističkog vodiča

Raspored predavanja turističkih vodiča 11-2016

Raspored ispita za turističke vodiče 11-2016

 

 

STRUČNI ISPIT ZA TURISTIČKOG VODIČA

Ispitnu komisiju na seminarima imenuje resorno Ministarstvo. 
Stručni ispit za turističkog vodiča sastoji se od više ispitnih cjelina. 

Popis i vrsta ispita

 • Politički sustav RH: pismeni test
 • Gospodarski sustav RH: pismeni test
 • Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje: pismeni test
 • Osnove turističkog zakonodavstva: pismeni test
 • Hrvatska povijest: pismeni test 
 • Turistički zemljopis Hrvatske: pismeni test
 • Kultura govorenja i pisanja: pismeni test
 • Operativno tehnički poslovi vođenja: pismeni test + usmeni ispit
 • Kulturno povijesni spomenici RH i ostale znamenitosti: pismeni test + usmeni ispit
 • Strani jezik: usmeni ispit
 • Posebni dio (odnosi se na ispitnu materiju turističke cjeline: „ Splitsko-dalmatinske županije): seminarski rad + praktični ispit (simulacija vođenja)

 

Napomena:

 • U cijenu seminara uključena su 2 izlaska na ispit iz svakog predmeta kroz dva sljedna seminarska ciklusa. Svaki sljedeći izlazak na ispit iz svakog predmeta naplaćuje se 300 kn.
 • U cijenu seminara uključen je ispit iz jednog stranog jezika. Svaki dodatni ispit iz stranog jezika, naplaćuje se 300,00 kn. 
 • Ispiti u sklopu aktivnog seminara održavaju se kroz 3 ispitna roka (naznačeni na web stranicama Fakulteta). 
 • Izlazak na ispit MORA se elektronski prijaviti u roku navedenom na web stranicama Fakulteta. Zakašnjele prijave neće se uzeti u obzir. 
 • Polaznik ima pravo izlaziti na ispite u ciklusu u kojem je upisao seminar te u prvom narednom ciklusu. Ukoliko do kraja prvog narednog ciklusa održavanja ovog seminara nije položio stručni ispit za turističkog vodiča, briše se iz evidencije. 
 • Uvjet za izlazak na posebni dio stručnog ispita za turističkog vodiča uključuje položene sve prethodno navedene ispite. 


 

 

 

Za dodatne informacije obratite se Tajnici ispitne komisije Marini Tudor 

(T: (021) 430-651, E: marina.tudor@efst.hr)