Enter Title

Kontakt podaci:
Ime i prezime:  
Elektronička adresa:  
1. Za koja ste područja edukacije zainteresirani :
Napomena: U zagradama su navedeni primjeri nekih tema koji služe za orijentaciju, a Vi možete navesti bilo što, što Vas zanima!
 
2. Kada bi Vam najviše odgovaralo pohađati seminar
 
 
 
 
 
 
 
3. Koliko dugo vremena možete posvetiti edukaciji
 
 
 
 
 
4. Namjeravate li se usavršavati, odnosno pohađati neki seminar u idućih:
 
 
 
 
 
5. Želite li da Vas obavještavamo i o ostalim seminarima (iz ostalih područja)
 
 
6. Vaši eventualni prijedlozi
 
7. Vi ste:
 
 
 
 
 
 
8. (Ako niste student/ica ili nezaposlen/a) Vaše radno mjesto: