NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije

Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija

Broj pristupnika: 10

Smjerovi:

 • Regije i okoliš
 • Europske integracije
 • Upravljanje makroekonomijom
 • Novac i financije

Poslijediplomski specijalistički studij Poslovna ekonomija

Broj pristupnika: 15

Smjerovi:

 • Menadžment
 • Marketing
 • Financijski menadžment
 • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • Računovodstvo 

Uvjeti za prijavu

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije,
 • pristupnici koji su završili neki drugi sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije uz obvezu polaganja tri razlikovna predmeta.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni specijalist ekonomije (univ. spec. oec.)

 

Trajanje studija

3 semestra / 90 ECTS

U slučaju da se za pojedini studij prijavi više kandidata od prethodno navedenih kvota, prioritet upisa odredit će se na temelju rezultata selekcijskog postupka.

Prijave

Prijave se podnose poštom(preporučeno) uz naznaku: Natječaj za PDS, ili osobno na adresi:

Ekonomski fakultet u Splitu
Centar za poslijediplomske studije
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split

Prijava mora sadržavati:

 • Popunjeni obrazac prijave
 • Ovjerenu kopiju diplome
 • Prijepis ocjena
 • Kopiju domovnice; za strane državljane odgovarajući dokument
 • Životopis

Cijena studija

 • 45.000,00 kn za pristupnike koji su završili diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije

 • 52.000,00 kn za pristupnike koji su završili diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije 

Mogućnosti plaćanja

 • Jednokratno prilikom upisa uz 5% popusta
 • Na rate, prva rata (1/2 školarine) pri upisu, a druga tijekom narednih 12 mjeseci

Studij će se izvoditi ako se prijavi dovoljan broj kandidata.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru PDS-a Ekonomskog fakulteta na navedenoj adresi, odnosno na:

e-mail: pds@efst.hr
telefon: 021/430-720, Web: www.efst.unist.hr