Obrane radova

 • Javna obrana završnog rada Ive Šarića s temom "Marketing u razvoju specijalizirane turističke ponude temeljene na šumskim resursima", održat će se 01. srpnja 2019. godine u 09:00 sati / Vijećnica 4, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Prof. dr. sc. Biljana Crnjak-Karanović, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Neven Šerić, mentor
 3. Doc. dr. sc. Ljudevit Pranić, član
 • Javna obrana završnog rada Marije Lukete s temom "Utjecaj kvalitete usluga FertilityCare programa na zadovoljstvo korisnka“, održat će se 01. srpnja 2019. godine u 11:45 sati / Vijećnica 3, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Prof. dr. sc. Biljana Crnjak-Karanović, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Neven Šerić, mentor
 3. Prof. dr. sc. Mirela Mihić, članica
 • Javna obrana završnog rada Antonija Muse s temom "Strategije razvoja i financiranja malih i srednjih hotela na području Hercegovačko-neretvanske županije“, održat će se 01. srpnja 2019. godine u 12:00 sati / Vijećnica 4, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Izv. prof. dr. sc. Anita Talaja, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, mentor
 3. Izv. prof. dr. sc. Mira Krneta, članica
 • Javna obrana završnog rada Marijane Šemanović s temom "Analiza lokacijskih čimbenika u kontekstu gospodarenja otpadom na otoku Braču“, održat će se 03. srpnja 2019. godine u 11:00 sati / Vijećnica 4, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Dr. sc. Ivo Šimunović, professor emeritus, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Snježana Pivac, mentorica
 3. Prof. dr. sc. Maja Fredotović, članica