Poslijediplomski - Natječaj za specijalističke studije

Natječaj za specijalističke studije

NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije

 

Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija

Smjerovi:

 • Regije i okoliš
 • Europske integracije
 • Upravljanje makroekonomijom
 • Novac i financije

Poslijediplomski specijalistički studij Poslovna ekonomija

Smjerovi:

 • Menadžment
 • Marketing
 • Financijski menadžment
 • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • Računovodstvo 

Uvjeti za prijavu

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije,
 • pristupnici koji su završili neki drugi sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije uz obvezu polaganja tri razlikovna predmeta,
 • pristupnici kojima je do završetka poslijediplomskog stručnog studija u polju ekonomije ostala samo izrada i obrana magistarskog rada, pri čemu im se priznaje do 70 ECTS bodova.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni specijalist ekonomije (univ. spec. oec.)

Natječaj je otvoren do 15. studenog 2017. godine. 

Trajanje studija

3 semestra / 90 ECTS

Broj slobodnih mjesta: 11 pristupnika 

U slučaju da se za pojedini studij prijavi više kandidata od prethodno navedenih kvota, prioritet upisa odredit će se na temelju rezultata selekcijskog postupka.

Prijave

Prijave se podnose poštom(preporučeno) uz naznaku: Natječaj za PDS, ili osobno na adresi:

Ekonomski fakultet u Splitu
Centar za poslijediplomske studije
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split

Prijava mora sadržavati:

 • Popunjeni obrazac prijave
 • Ovjerenu kopiju diplome
 • Prijepis ocjena
 • Kopiju domovnice; za strane državljane odgovarajući dokument
 • Životopis

Cijena studija

 • 45.000,00 kn za pristupnike koji su završili diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije

 • 52.000,00 kn za pristupnike koji su završili diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije 

Mogućnosti plaćanja

 • Jednokratno prilikom upisa uz 5% popusta
 • Na rate, prva rata (1/2 školarine) pri upisu, a druga tijekom narednih 12 mjeseci

Studij će se izvoditi ako se prijavi dovoljan broj kandidata.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru PDS-a Ekonomskog fakulteta na navedenoj adresi, odnosno na:
e-mail: pds@efst.hr
telefon: 021/430-720, Web: www.efst.unist.hr