Obrane radova

OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA

 • Obrana završnog rada Jure Radića, polaznika Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija s temom „Determinante kvalitete korporativnog izvještavanja banaka u Republici Hrvatskoj“, održati će se 21. lipnja 2017. godine u 10:00 sati, u Vijećnici 3, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Prof. dr. sc. Marijana Ćurak, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Ivica Pervan, mentor
 3. Doc. dr. sc. Marijana Bartulović, članica
 • Obrana završnog rada Tijane Franjić, polaznice Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija s temom „Odnos uloga vlasnik - menadžer mikropoduzeća“, održati će se  21. lipnja 2017. godine u 10:00 sati, u Vijećnici 4, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Prof. dr. sc. Dragana Grubišić, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Srećko Goić, mentor
 3. Doc. dr. sc. Ivana Bulog, članica
 • Obrana završnog rada Ivane Puškarić, polaznice Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija s temom „Menadžment ljudskih potencijala u volonterskom radu“, održati će se  21. lipnja 2017. godine u 12:00 sati, u Vijećnici 4, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Izv. prof. dr. sc. Danica Bakotić, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Srećko Goić, mentor
 3. Doc. dr. sc. Ivana Tadić, članica
 • Obrana završnog rada Tomislava Balića, polaznika Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija s temom „Uloga ključnih dionika u razvoju ruralnog turizma Dalmatinske zagore“, održati će se  27. lipnja 2017. godine u 10:00 sati, u Vijećnici 4, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević, predsjednica
 2. Doc. dr. sc. Ljudevit Pranić, mentor
 3. Doc. dr. sc. Davorka Mikulić, članica
 • Obrana završnog rada Josipa Banovića, polaznika Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija s temom „Marketinška komunikacija receptnih i bezreceptnih lijekova i njezin utjecaj na propisivanje istih“, održati će se  27. lipnja 2017. godine u 11:00 sati, u Vijećnici 3, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Doc. dr. sc. Goran Dedić, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Mirela Mihić, mentorica
 3. Doc. dr. sc. Zoran Mihanović, član
 • Obrana završnog rada Ines Gracin, polaznice Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija s temom „Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na efektivnost korištenja proračunskih sredstava jedinica regionalne samouprave“, održati će se  27. lipnja 2017. godine u 12:00 sati, u Vijećnici 4, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Doc. dr. sc. Ivana Tadić, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, mentor
 3. Doc. dr. sc. Željko Mateljak, član
 • Obrana završnog rada Martine Furčić, polaznice Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija s temom „Stavovi dionika o stanju i mogućnostima filmskog turizma u Zadarskoj županiji“, održati će se  27. lipnja 2017. godine u 13:00 sati, u Vijećnici 3, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Doc. dr. sc. Davorka Mikulić, predsjednica
 2. Doc. dr. sc. Ljudevit Pranić, mentor
 3. Izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević, članica
 • Obrana završnog rada Katarine Božanić, polaznice Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija s temom „Procjena utjecaja EU fondova na uspješnost poduzeća u riboprerađivačkom sektoru“, održati će se  29. lipnja 2017. godine u 10:00 sati, u Vijećnici 4, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, predsjednik
 2. Izv. prof. dr. sc. Mira Krneta, mentorica
 3. Doc. dr. sc. Slađana Pavlinović, članica
 • Obrana završnog rada Petre Vučice, polaznice Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija s temom „Utjecaj organizacijske kulture međunarodnog poduzeća na izbor strategije u kriznim uvjetima“, održati će se  30. lipnja 2017. godine u 10:00 sati, u Vijećnici 4, pred Povjerenstvom u sastavu:
 1. Prof. dr. sc. Dejan Kružić, predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, mentor
 3. Doc. dr. sc. Marina Lovrinčević, članica