Obrane radova

OBRANA DOKTORSKOG RADA

 

JAVNI RAZGOVOR

Javni razgovor prijave teme doktorskog rada Ante Mandića s naslovom "Doprinos javnih atributa nacionalnih parkova cijeni hotelskog proizvoda", održat će se 21. listopada 2016. godine u 11:00 sati u Vijećnici 3 pred Povjerenstvom u sastavu:
 

1.    Prof. dr. sc. Maja Fredotović, Ekonomski fakultet u Splitu, predsjednica
2.    Prof. dr. sc. Lidija Petrić, Ekonomski fakultet u Splitu, članica
3.    Prof. dr. sc. Mladen Črnjar, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, član

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA  

Obrana završnog rada ''Međuovisnost stilova vodstva menadžera i veličine banaka u bankarskom sektoru Republike Hrvatske'' Dijane Kalinić, polaznice Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija, održati će se 24. listopada 2016. godine u 12:00 sati u Vijećnici 4 (Aneks, II. kat)
 

U povjerenstvu za obranu su:


1. Doc. dr. sc. Marina Lovrinčević, predsjednica

2. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, mentor   

3. Doc. dr. sc. Ana Kundid Novokmet, članica


Obrana završnog rada ''Korporativno poduzetništvo i konkurentska prednost na primjeru poduzeća za opskrbu električnom energijom na tržištu Republike Hrvatske'' Miše Šanića, polaznika Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovna ekonomija, održati će se 25. svibnja 2016. godine u 09:00 sati u Vijećnici 3.
 

U povjerenstvu za obranu su:


1. Doc. dr. sc. Marina Lovrinčević, predsjednica

2. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, mentor   

3. Doc. dr. sc. Ana Kundid Novokmet, članica

 

Za zamjenskog člana imenovan je prof. dr. sc. Nikša Alfirević.