Fakultet - Knjižnica

Knjižnica

O knjižnici

Na našim stranicama možete pronaći potrebne informacije za vaš rad u nastavi, znanstveno istraživačkom i stručnom radu, te unapređenju znanja u polju ekonomskih znanosti koje se izučavaju na fakultetu.

Slijedite linkove u lijevom izborniku i pronađite što vas zanima. Nudimo vam Popis domaćih i stranih časopisa na koje je knjižnica pretplaćena i čija tekuća godišta možete prolistati u knjižnici u slobodnom pristupu, ali nudimo vam i pristup još većem broju elektroničkih časopisa s cjelovitim tekstovima putem različitih Baza podataka.

Literaturu koju knjižnica posjeduju možete pronaći putem online kataloga knjižnice - Crolist .

Rado ćemo čuti vaše prijedloge i komentare knjiznica@efst.hr

Djelatnici Knjižnice

voditeljica knjižnice Ivana Gizdić (021) 430-689
pomoćna knjižničarka Ana Mandić (021) 430-621

KNJIŽNIČNI ODBOR - nadzire rad i razvoj Knjižnice, predlaže i smjernice nabavne politike.

  • izv. prof. dr. sc. Dario Miočević
  • doc. dr. sc. Bruno Ćorić, predsjednik
  • doc. dr. sc. Marina Lovrinčević, zamjenica 
  • Ivana Gizdić, dipl. prof.
  • Tea Ogar Mraović, studentica

Opći podaci o knjižnici i knjižničnom fondu

Knjižnica Ekonomskog fakulteta osnovana je 1973. godine, kao posebna ustrojbena jedinica u sastavu Fakulteta. Ona je visokoškolska knjižnica s ograničenim stupnjem javnosti. Po bogatstvu knjižničnog fonda ekonomske struke ova se knjižnica svrstava na drugo mjesto u Hrvatskoj i prvo u Dalmaciji. Danas je jedna od suvremenijih knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Korisnici knjižnice su: studenti, nastavnici , nenastavno osoblje, vanjski suradnici Fakulteta, te svi zainteresirani koji se bave znanstvenim i stručnim radom s drugih fakulteta i znanstvenih ustanova.

Knjižnica danas posjeduje preko 30 000 monografskih publikacija od čega 60% otpada na domaću , a 40% na stranu literaturu. Sadržaj knjižničnog fonda obuhvaća sve udžbenike, priručnike i ostalu stručnu i znanstvenu literaturu koja je potrebna za studij ekonomskih znanosti, zatim enciklopedije (domaće i strane), leksikone, rječnike, CD-ROM-ove, baze podataka, te serijske publikacije, stručne i znanstvene časopise - domaće i strane (140 tekućih naslova i 5 novina).

Studentima je za pretraživanje, uz informatičku čitaonicu, na raspolaganju i tri računala u Čitaonici. Knjižnica je automatizirana i umrežena, stoga je korisnicima omogućen online pristup katalogu i pretraživanje, kako našeg fonda, tako i fondova ostalih umreženih knjižnica.

Knjižnica svoje poslovanje stalno prilagođava novim informacijskim tehnologijama. Nabava, obrada i posudba građe, obavlja se putem računala, sve monografije i serijske publikacije, časopisi su zaštićeni.

Usvajanjem novih tehnologija u radu knjižnice, uočena je nužnost obrazovanja korisnika za korištenje elektroničkih usluga knjižnice. Jednom godišnje se organizira predstavljanje ovih usluga, a za očekivati je da će se u budućnosti djelatnost osoblja proširiti u smislu upućivanja na elektroničke izvore informacija, a smanjiti u dijelu nabave, obrade, čuvanja i posudbe tiskane građe.

Prostor knjižnične službe (zajedno sa skladištima, čitaonicom za studente - 160 mjesta i informatičkim labom - 88 mjesta) zauzima oko 1000 m2.