Obrane radova

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

  • Javna obrana završnog rada Ane Šuman s naslovom „Međunarodna i međusveučilišna suradnja kao bitne odrednice strategije razvoja Sveučilišta u Mostaru", održat će se 18. siječnja 2021. godine u 12:00 sati / online, pred Povjerenstvom u sastavu:
  1. Prof. dr. sc. Nikša Alfirević, Ekonomski fakultet u Splitu, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, Ekonomski fakultet u Splitu, mentor
  3. Doc. dr. sc. Daša Dragnić, Ekonomski fakultet u Splitu, članica
  • Javna obrana završnog rada Stanislava Viskovića s naslovom „Analiza isplativosti ulaganja u hotelski smještaj u Republici Hrvatskoj", održat će se 20. siječnja 2021. godine u 13:00 sati / online, pred Povjerenstvom u sastavu:
  1. Izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević, Ekonomski fakultet u Splitu, predsjednica
  2. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić, Ekonomski fakultet u Splitu, mentor
  3. Doc. dr. sc. Daša Dragnić, Ekonomski fakultet u Splitu, članica