Promocija

Promocija sveučilišnih specijalistica i specijalista ekonomije održat će se u

četvrtak, 15. ožujka 2018. godine u 16:00 sati, u Svečanom amfiteatru Fakulteta.

 

Promotorica: prof. dr. sc. Maja Fredotović            

Supromotorice: prof. dr. sc. Snježana Pivac i prof. dr. sc. Biljana Crnjak-Karanović

U akademski naziv sveučilišna specijalistica/specijalist ekonomije promovirat će se:

 1. Tomislav Balić
 2. Josip Banović
 3. Frano Barbić
 4. Katarina Božanić
 5. Jelena Bukić
 6. Diana Čaljkušić
 7. Tanja Čule
 8. Josip Čulić
 9. Ivanica Debak
 10. Mate Divić
 11. Martina Furčić
 12. Ines Gracin
 13. Tea Grčić Težulat
 14. Miranda Jerković
 15. Ivan Krnić
 16. Tijana Lojić
 17. Daniela Mrša
 18. Ivan Najbauer
 19. Zorica Novaković Šesnić
 20. Ivana Puškarić
 21. Jure Radić
 22. Goran Raković
 23. Orhan Safić
 24. Stanko Sapunar
 25. Franka Skorić Drezga
 26. Ivana Ujević
 27. Petra Vučica
 28. Mea Zubac Musa
.