Za studente - Rasporedi

Rasporedi

Rasporedi predavanja po grupama

App

  godina   grupa  
  1. od A do Ž G6 1-1-EKO-G6.pdf
  godina   grupa  
  2. od A do Ž G1 1-2-EKO.pdf
  godina   grupa  
  3. Novac i financije   1-3-EKO-NIF.pdf
  3. Nacionalna i m. ekonomija   1-3-EKO-NIME.pdf
   godina   grupa  
   1. od A do Gra  G1 1-1-PE-G1.pdf
   1. od Grb do Map G2 1-1-PE-G2.pdf
   1. od Mar do Rob G3 1-1-PE-G3.pdf
   1. od Roc do Ž G4 1-1-PE-G4.pdf
   godina   grupa  
   2. od A do I G1 1-2-G1.pdf
   2. od J do R G2 1-2-G2.pdf
   2. od S do Ž G3 1-2-G3.pdf
   godina   grupa  
   3. Financijski management   1-3-PE-FM.pdf
   3. Infomatički management   1-3-PE-IM.pdf
   3. Marketing   1-3-PE-MKG.pdf
   3.  Menadžment   1-3-PE-MNG.pdf
   3. Poduzetnistvo   1-3-PE-POD.pdf
   3. Računovodstvo i revizija   1-3-PE-RIR.pdf
    godina   grupa  
    1. od A do Ž G5 1-1-TUR-G5.pdf
    godina   grupa  
    2. od A do Ž G1 1-2-TUR.pdf
    godina   grupa  
    3. Manag. u hotelijerstvu   1-3-TUR-MUH.pdf
    3. Manag. u turizmu   1-3-TUR-MUT.pdf
     godina   grupa  
     1. od A do D G1 4-1-G1.pdf
     1. od Đ do Mare G2 4-1-G2.pdf
     1. od Mari do Rap G3 4-1-G3.pdf
     1. od Rar do Ž G4 4-1-G4.pdf
     godina   grupa  
     2. od A do Mip G1 4-2-MMP-G1.pdf
     2. od Mir do Ž G2 4-2-MMP-G2.pdf
     godina   grupa  
     3. Financije G1 4-3-MMP-FIN.pdf
     3. Marketing G2 4-3-MMP-MKG.pdf
     3. Management G3 4-3-MMP-MNG.pdf
      godina   grupa  
      1. od A do D G1 4-1-G1.pdf
      1. od Đ do Mare G2 4-1-G2.pdf
      1. od Mari do Rap G3 4-1-G3.pdf
      1. od Rar do Ž G4 4-1-G4.pdf
      godina   grupa  
      2. od A do Ž G1 4-2-TP-G3.pdf
      godina   grupa  
      3. od A do Ž G4 4-3-TP.pdf
       godina   grupa  
       1. Ekonomska politika i FT   2-1-EKO-EPiFT
       1. ME i ekonomske integrac.   2-1-EKO-MEiEI
        godina   grupa  
        1. Financijski management   2-1-PE-FM
        1. Infomatički management   2-1-PE-IM
        1. Marketing   2-1-PE-MKG
        1. Management   2-1-PE-MNG
        1. Računovodstvo i revizija   2-1-PE-RIR
         godina   grupa  
         1. od A do Ž   2-1-TUR
          godina   grupa  
          1. Računovodstvo i revizija   5-1-Rac.pdf
          1. Upravljanje financijama i porezima   5-1-UPor.pdf
          1. Upravljanje projektima   5-1-UPro.pdf
          godina   grupa  
          2. Računovodstvo i revizija   5-2-Rac.pdf
          2. Upravljanje financijama i porezima   5-2-UPor.pdf
          2. Upravljanje projektima   5-2-UPro.pdf
           godina   grupa  
           1. od A do Ž G1 CCO.pdf