Za studente - Rasporedi

Rasporedi

Rasporedi predavanja po grupama

App

  godina   grupa  
  1. od A do Ž G6 1-1-EKO-G6.pdf
  godina   grupa  
  2. od A do D G1 1-2-G1.pdf
  2. Dž do Leb G2 1-2-G2.pdf
  2. Lec do Por G3 1-2-G3.pdf
  2. Pos do Ž G4 1-2-G4.pdf
  godina   grupa  
  3. Novac i financije   1-3-EKO-NIF.pdf
  3. Nacionalna i m. ekonomija   1-3-EKO-NIME.pdf
   godina   grupa  
   1. od A do Fa G1 1-1-PE-G1.pdf
   1. od Fi do Lj G2 1-1-PE-G2.pdf
   1. od M do R G3 1-1-PE-G3.pdf
   1. od S do Ž G4 1-1-PE-G4.pdf
   godina   grupa  
   2. od A do D G1 1-2-G1.pdf
   2. od Dž do Leb G2 1-2-G2.pdf
   2. od Lec do Por G3 1-2-G3.pdf
   2. od Pos do Ž G4 1-2-G4.pdf
   godina   grupa  
   3. Financijski management   1-3-PE-FM.pdf
   3. Infomatički management   1-3-PE-IM.pdf
   3. Marketing   1-3-PE-MKG.pdf
   3.  Menadžment   1-3-PE-MNG.pdf
   3. Poduzetništvo   1-3-PE-POD.pdf
   3. Računovodstvo i revizija   1-3-PE-RIR.pdf
    godina   grupa    
    1. od A do Ž (redovni) G5 1-1-TUR-G5.pdf
    1. od A do Ž (izvanredni) G7 1-1-TUR-G7.pdf
    godina   grupa  
    2. od A do D G1 1-2-G1.pdf
    2. od Dž do Leb G2 1-2-G2.pdf
    2. od Lec do Por G3 1-2-G3.pdf
    2. od Pos do Ž G4 1-2-G4.pdf
    godina   grupa  
    3. Manag. u hotelijerstvu   1-3-TUR-MUH.pdf
    3. Manag. u turizmu   1-3-TUR-MUT.pdf
     godina   grupa  
     1. od A do G G1 4-1-G1.pdf
     1. od I do Pob G2 4-1-G2.pdf
     1. od Poc do Ž G3 4-1-G3.pdf
     godina   grupa  
     2. A do I G1 4-2-G1.pdf
     2. J do P G2 4-2-G2.pdf
     2. R do Ž G3 4-2-G3.pdf
     godina   grupa  
     3. Financije G1 4-3-MMP-FIN.pdf
     3. Marketing G2 4-3-MMP-MKG.pdf
     3. Management G3 4-3-MMP-MNG.pdf
      godina   grupa  
      1. od A do Ž G4 4-1-G4.pdf
      godina   grupa  
      2. od A do I G1 4-2-G1.pdf
      2. od J do P G2 4-2-G2.pdf
      2. od R do Ž G3 4-2-G3.pdf
      godina   grupa  
      3. od A do Ž G4 4-3-TP.pdf
       godina   grupa  
       1.            2-1-EKO-EPiFT
       godina   grupa  
       2.     2-2-EKO-EPiFT

        

        godina   grupa  
        1. od A do F   2-1-PE-1
        1. od G do Mare   2-1-PE-2
        1. od Mari do R   2-1-PE-3
        1. od S do Ž    2-1-PE-4
        godina   grupa  
        2. Računovodstvo i revizija   2-2-PE-RiR
        2. Management   2-2-PE-Mng
        2. Marketing   2-2-PE-Mkt
        2. Informatički management   2-2-PE-IM
        2. Financijski management   2-2-PE-FM
         godina   grupa  
         1. od A do Ž   2-1-TUR
         godina   grupa  
         2. od A do Ž Turizam i hoteljerstvo 2-2-TUR-TiH
          godina   grupa  
          1. Računovodstvo i revizija   5-1-Rac.pdf
          1. Upravljanje financijama i porezima   5-1-UFiP.pdf
          1. Upravljanje projektima   5-1-UPro.pdf
          godina   grupa  
          2. Računovodstvo i revizija   5-2-Rac.pdf
          2. Upravljanje financijama i porezima   5-2-UFiP.pdf
          2. Upravljanje projektima   5-2-UPro.pdf
           PROGRAM ZA STJECANJE UVJETA ZA UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE NA EKONOMSKOM FAKULTETU U SPLITU (SPUDS)         CCO-SPUDS.pdf
           PROGRAM ZA STJECANJE UVJETA ZA UPIS NA DIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STRUČNI STUDIJ IZ MANAGEMENTA (P_SPEC)   CCO-PSPEC
           PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA DIPLOMIRANE STUDENTE STRUČNIH DODIPLOMSKIH EKONOMSKIH I SRODNIH STUDIJA U TRAJANJU KRAĆEM OD TRI GODINE   CCO-3