Za studente - Rasporedi

Rasporedi

Rasporedi predavanja po grupama

App

  godina   grupa  
  1. od A do Ž G6 1-1-EKO-G6.pdf
  godina   grupa  
  2. od A do Gub G1 1-2-G1.pdf
  2. od Guc do Mep G2 1-2-G2.pdf
  2. od Mer do Sup G3 1-2-G3.pdf
  2. od Sur do Ž G4 1-2-G4.pdf
  godina   grupa  
  3. Novac i financije G8 1-3-EKO-NiF.pdf
   godina   grupa  
   1. od A do Eb G1 1-1-PE-G1.pdf
   1. od Ec do Lor G2 1-1-PE-G2.pdf
   1. od Los do R G3 1-1-PE-G3.pdf
   1. od S do Ž G4 1-1-PE-G4.pdf
   godina   grupa  
   2. od A do Gub G1 1-2-G1.pdf
   2. od Guc do Mep G2 1-2-G2.pdf
   2. od Mer do Sup G3 1-2-G3.pdf
   2. od Sur do Ž G4 1-2-G4.pdf
   godina   grupa  
   3. Financijski management G1 1-3-PE-FM.pdf
   3. Infomaticki management G2 1-3-PE-IM.pdf
   3. Marketing G3 1-3-PE-Mkg.pdf
   3. Poduzetnistvo G4 1-3-PE-Pod.pdf
   3. Racunovodstvo i revizija G5 1-3-PE-RiR.pdf
    godina   grupa  
    1. od A do Ž G5 1-1-TUR-G5.pdf
    godina   grupa  
    2. od A do Gub G1 1-2-G1.pdf
    2. od Guc do Mep G2 1-2-G2.pdf
    2. od Mer do Sup G3 1-2-G3.pdf
    2. od Sur do Ž G4 1-2-G4.pdf
    godina   grupa  
    3. Manag. u hotelijerstvu G6 1-3-TUR-MuH.pdf
    3. Manag. u turizmu G7 1-3-TUR-MuT.pdf
     godina   grupa  
     1. od A do Lub G1 4-1-MMP-G1.pdf
     1. od Luc do Ž G2 4-1-MMP-G2.pdf
     godina   grupa  
     2. od A do Gop G1 4-2-G1.pdf
     2. od Gor do Peb G2 4-2-G2.pdf
     2. od Pec do Ž G3 4-2-G3.pdf
     godina   grupa  
     3. Financije G1 4-3-MMP-Fin.pdf
     3. Marketing G2 4-3-MMP-Mkg.pdf
     3. Management G3 4-3-MMP-Mng.pdf
      godina   grupa  
      1. od A do Ž G3 4-1-TP-G3.pdf
      godina   grupa  
      2. od A do Gop G1 4-2-G1.pdf
      2. od Gor do Peb G2 4-2-G2.pdf
      2. od Pec do Ž G3 4-2-G3.pdf
      godina   grupa  
      3. od A do Ž G4 4-3-TP.pdf
       godina   grupa  
       1. od A do Ž G8 2-1-EKO.pdf
       godina   grupa  
       2. Ekonomska politika i FT G7 2-2-EKO-EPiFT.pdf
       2. ME i ekonomske integrac. G8 2-2-EKO-MEiEI.pdf
        godina   grupa  
        1. od A do Cup G1 2-1-PE-G1.pdf
        1. od Cur do Hub G2 2-1-PE-G2.pdf
        1. od Huc do Mam G3 2-1-PE-G3.pdf
        1. od Man do Pub G4 2-1-PE-G4.pdf
        1. od Puc do Šob G5 2-1-PE-G5.pdf
        1. od Šoc do Ž G6 2-1-PE-G6.pdf
        godina   grupa  
        2. Financijski management G1 2-2-PE-FM.pdf
        2. Infomaticki management G2 2-2-PE-IM.pdf
        2. Marketing G3 2-2-PE-Mkg.pdf
        2. Management G4 2-2-PE-Mng.pdf
        2. Racunovodstvo i revizija G5 2-2-PE-RiR.pdf
         godina   grupa  
         1. od A do Ž G7 2-1-TUR.pdf
         godina   grupa  
         2. od A do Ž G6 2-2-TUR.pdf
          godina   grupa  
          1. Računovodstvo i revizija G1 5-1-RiR.pdf
          1. Upravljanje fin. i por. G2 5-1-UFiP.pdf
          1. Upravljanje projektima G3 5-1-UPro.pdf
          godina   grupa  
          2. Racunovodstvo i revizija G1 5-2-RiR.pdf
          2. Upravljanje fin. i por. G2 5-2-UFiP.pdf
          2. Upravljanje projektima G1 5-2-UPro.pdf
           godina   grupa  
           1. od A do Ž G1 CCO.pdf