Za studente - Rasporedi

Rasporedi

Rasporedi predavanja po grupama

App

  godina   grupa  
  1. od A do Ž G6 1-1-EKO-G6.pdf
  godina   grupa  
  2.   G1 1-2-G1.pdf
  2.   G2 1-2-G2.pdf
  2.   G3 1-2-G3.pdf
  godina   grupa  
  3. Novac i financije   1-3-EKO-NIF.pdf
  3. Nacionalna i m. ekonomija   1-3-EKO-NIME.pdf
   godina   grupa  
   1. od A do Dž  G1 1-1-PE-G1.pdf
   1. od E do K G2 1-1-PE-G2.pdf
   1. od L do P G3 1-1-PE-G3.pdf
   1. od R do Ž G4 1-1-PE-G4.pdf
   godina   grupa  
   2. od A do E G1 1-2-G1.pdf
   2. od F do Lub G2 1-2-G2.pdf
   2. od Luc do Rib G3 1-2-G3.pdf
   2. od Ric do Ž G4 1-2-G4.pdf
   godina   grupa  
   3. Financijski management   1-3-PE-FM.pdf
   3. Infomatički management   1-3-PE-IM.pdf
   3. Marketing   1-3-PE-MKG.pdf
   3.  Menadžment   1-3-PE-MNG.pdf
   3. Poduzetnistvo   1-3-PE-POD.pdf
   3. Računovodstvo i revizija   1-3-PE-RIR.pdf
    godina   grupa  
    1. od A do Ž G5 1-1-TUR-G5.pdf
    godina   grupa  
    2. od A do E G1 1-2-G1.pdf
    2. od F do Lub G2 1-2-G2.pdf
    2.  od Luc do Rib G3 1-2-G3.pdf
    2.  od Ric do Ž G4 1-2-G4.pdf
    godina   grupa  
    3. Manag. u hotelijerstvu   1-3-TUR-MUH.pdf
    3. Manag. u turizmu   1-3-TUR-MUT.pdf
     godina   grupa  
     1. od A do I G1 4-1-MMP-G1.pdf
     1. od J do Pib G2 4-1-MMP-G2.pdf
     1. od Pic do Ž G3 4-1-MMP-G3.pdf
     godina   grupa  
     2. od A do I G1 4-2-G1.pdf
     2. od J do O G2 4-2-G2.pdf
     2. od P do Ž G3 4-2-G3.pdf
     godina   grupa  
     3. Financije G1 4-3-MMP-FIN.pdf
     3. Marketing G2 4-3-MMP-MKG.pdf
     3. Management G3 4-3-MMP-MNG.pdf
      godina   grupa  
      1. od A do Ž G4 4-1-TP.pdf
      godina   grupa  
      2. od A do I G1 4-2-G1.pdf
      2. od J do O G2 4-2-G2.pdf
      2. od P do Ž G3 4-2-G3.pdf
      godina   grupa  
      3. od A do Ž G4 4-3-TP.pdf
       godina   grupa  
       1. od A do Ž                          2-1-EKO
       godina   grupa  
       2. Ekonomska politika i FT   2-2-EKO-EPiFT
        godina   grupa  
        1. od A do Eba                                     G1 2-1-PE-G1
        1. od Ebe do Meb G2 2-1-PE-G2
        1. od Mec do Sup G3 2-1-PE-G3
        1. od Sur do Ž                         G4 2-1-PE-G4
        godina   grupa  
        2. Računovodstvo i revizija    2-2-PE-RiR
        2. Management   2-2-PE-Mng
        2. Marketing   2-2-PE-Mkg
        2. Informatički management                  2-2-PE-IM
        2.  Financijski management   2-2-PE-FM
         godina   grupa  
         1. od A do Ž   2-1-TUR
         godina   grupa  
         2. od A do Ž   2-2-TUR
          godina   grupa  
          1. Računovodstvo i revizija   5-1-Rac.pdf
          1. Upravljanje financijama i porezima   5-1-UFiP.pdf
          1. Upravljanje projektima   5-1-UPro.pdf
          godina   grupa  
          2. Računovodstvo i revizija   5-2-Rac.pdf
          2. Upravljanje financijama i porezima   5-2-UFiP.pdf
          2. Upravljanje projektima   5-2-UPro.pdf
           PROGRAM ZA STJECANJE UVJETA ZA UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE NA EKONOMSKOM FAKULTETU U SPLITU (SPUDS)         CCO-SPUDS.pdf
           PROGRAM ZA STJECANJE UVJETA ZA UPIS NA DIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STRUČNI STUDIJ IZ MANAGEMENTA (P_SPEC)   CCO-PSPEC
           PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA DIPLOMIRANE STUDENTE STRUČNIH DODIPLOMSKIH EKONOMSKIH I SRODNIH STUDIJA U TRAJANJU KRAĆEM OD TRI GODINE   CCO-3