Za studente - Rasporedi

Rasporedi

Rasporedi predavanja po grupama

Preddiplomski studij EKONOMIJA

godina   grupa  
1. od A do Ž G6 1-1-EKO-G6
godina   grupa  
2. od A do Ž G6 1-2-EKO
godina   grupa  
3. Novac i financije   1-3-EKO-NiF
3. Nacionalna i m. ekonomija   1-3-EKO-NiME
godina   grupa  
1. od A do Fa G1 1-1-G1
1. od Fi do Lj G2 1-1-G2
1. od M do R G3 1-1-G3
1. od S do Ž G4 1-1-G4
godina   grupa  
2. od A do Jab G1 1-2-G1
2. od Jac do Pag G2 1-2-G2
2. od Pah do Ž G3 1-2-G3
       
godina   grupa  
3. Financijski management   1-3-PE-FM
3. Infomatički management   1-3-PE-IM
3. Marketing   1-3-PE-Mkt
3.  Menadžment   1-3-PE-Mng
3. Poduzetništvo   1-3-PE-Pod
3. Računovodstvo i revizija   1-3-PE-RiR
godina   grupa    
1. od A do Ž G5 1-1-G5-TUR
       
godina   grupa  
2. od A do Ž   1-2-TUR
       
godina   grupa  
3. Manag. u hotelijerstvu   1-3-TUR-MuH
3. Manag. u turizmu   1-3-TUR-MuT
godina   grupa  
1. od A do F G1 4-1-G1
1. od G do L G2 4-1-G2
1. od M do Rag G3 4-1-G3
1. od Rah do Ž G4 4-1-G4
godina   grupa  
2. A do Lup G1 4-2-G1-MMP
2. Lur do Ž G2 4-2-G2-MMP
       
godina   grupa  
3. Financije G1 4-3-MMP-Fin
3. Marketing G2 4-3-MMP-Mkt
3. Management G3 4-3-MMP-Mng
godina   grupa  
1. od A do F G1 4-1-G1
1. od G do L G2 4-1-G2
1. od M do Rag G3 4-1-G3
1. od Rah do Ž G4 4-1-G4
godina   grupa  
2. od A do Ž G3 4-2-G3-TP
       
godina   grupa  
3. od A do Ž G4 4-3-TP
godina   grupa  
1.            2-1-EKO
       
godina   grupa  
1. Financijski menadžment   2-1-PE-FM
1. Informatički menadžment   2-1-PE-IM
1. Management   2-1-PE-Mng
1. Marketing   2-1-PE-Mkt
1. Računovodstvo i revizija   2-1-PE-RiR
godina   grupa  
1. od A do Ž   2-1-TUR
       
godina   grupa  
1. Računovodstvo i revizija   5-1-Rač
1. Upravljanje financijama i porezima   5-1-UPor
1. Upravljanje projektima   5-1-UPro
godina   grupa  
2. Računovodstvo i revizija   5-2-Rač
2. Upravljanje financijama i porezima   5-2-UPo
2. Upravljanje projektima   5-2-UPro
PROGRAM ZA STJECANJE UVJETA ZA UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE NA EKONOMSKOM FAKULTETU U SPLITU (SPUDS)         CCO-SPUDS
PROGRAM ZA STJECANJE UVJETA ZA UPIS NA DIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STRUČNI STUDIJ IZ MANAGEMENTA (P_SPEC)   CCO-PSPEC
PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA DIPLOMIRANE STUDENTE STRUČNIH DODIPLOMSKIH EKONOMSKIH I SRODNIH STUDIJA U TRAJANJU KRAĆEM OD TRI GODINE   CCO-3