Preddiplomski studij Turizam

Trajanje: 3 godine
ECTS bodova: 180
Uvjeti za upis:
 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine
 • položena državna matura
  • Hrvatski jezik - razina A
   Pristupnicima koji su državljani zemalja članica EU, a koji su državnu maturu položili na materinjem (stranom ) jeziku, umjesto predmeta Hrvatski jezik, bodovat će se uspjeh ostvaren na položenom materinjem (stranom) jeziku
  • Engleski jezik - razina B
   U slučaju da je pristupniku engleski jezik bio jezik srednjškolskog obrazovanja (materinji jezik), umjesto predmeta Engleski jezik vrednovat će se prvi položeni Strani jezik kojeg je pristupnik položio na državnoj maturi.
  • Matematika - razina B
Razredbeni postupak:
 • Prijave za upis: www.postani-student.hr
 • Pravo na upis stječu pristupnici koji se prijave i potvrde namjeru upisa na odabrani studij prema redosljedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote
 • Pristupnik koji ne ostvari pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao gubi pravo upisa
Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Ishodi učenja:

GENERIČKI ISHODI UČENJA STUDIJA TURIZAM:

 • Koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, kao i probleme i rješenja stručnjacima i laicima
 • Analizirati ekonomske/poslovne probleme u turizmu primjenom kvantitativnih metoda i IKT
 • Razviti komunikaciju i suradnju u različitim radnim/poslovnim situacijama u domaćem i međunarodnom  okruženju
 • Samostalno riješiti ekonomske/poslovne probleme poštujući principe etičnosti i društvene odgovornosti

Opći ishodi studija

 • Analizirati osnovne aspekte ponašanja proizvođača i potrošača na tržištu
 • Analizirati ukupne ekonomske aktivnosti nacionalnog gospodarstva jedne zemlje
 • Ispitati osnovne funkcije i procese u području upravljanja gospodarskim subjektom
 • Analizirati praktične aspekte funkcioniranje hrvatskog gospodarstva
 • Analizirati obilježja i elemente sustava turizma
 • Utvrditi međuodnose turizma s gospodarskim, socio-kulturnim i fizičkim okruženjem
 • Identificirati financijske, marketinške, operacijske i pravne posebnosti u poslovanju gospodarskih subjekata u turizmu
Ishodi učenja smjera na III godini studija:

Manadžment u hotelijerstvu

 • Analizirati specifičnosti poslovanja hotelskih i drugih ugostiteljskih subjekata
 • Organizirati i voditi aktivnosti hotelskog poslovanja na operativnoj razini
 • Utvrditi pokazatelje hotelskog poslovanja i aktivnosti unaprjeđenja poslovanja

Manadžment u turizmu

 • Analizirati sustav turističke destinacije  i njegove specifičnosti
 • Identificirati metode i pokazatelje praćenja učinaka turizma na razvoj destinacije
 • Analizirati procese i aktivnosti integralnog upravljanja destinacijom
 • Predložiti prikladne načine korištenja destinacijskih resursa
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom prijediplomskog studija Turizma student može nastaviti studij na ovom Fakultetu na diplomskom studiju kojim se stječe naziv sveučilišni magistar/magistra ekonomije u trajanju od dvije godine (120 ECTS) odnosno drugom diplomskom studiju na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije