Diplomski studij Poslovne ekonomije

Trajanje: 2 godine
ECTS bodova: 120
Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij i uvjeti za upis propisani Pravilnikom Fakulteta.
Vrsta studija: diplomski sveučilišni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Kompetencije koje se stječu završetkom studija:
 • vladanje cjelovitim znanjima iz ekonomije i ekonomskih disciplina
 • sposobnost kreativne primjene kvantitativnih i statističkih metoda u ekonomiji
 • sposobnost primjene naprednih metoda analize i istraživanja
 • sposobnost rješavanja problema funcioniranja ekonomskih sustava
 • sposobnost višedimenzijskog načina razmišljanja
 • sposobnost kreianja i formulacije novih ideja u poslovanju
Usmjerenja:
 • Financijski management
  • sposobnost osiguravanja financiranja i održavanja likvidnosti
  • vladanje znanjima o poslovima financijskih institucija i tržišta
 • Informatički management
  • vladanje specifičnim informatičkim metodama i tehnologijama
  • sposobnost implementacije suvremenih informatičkih sustava
 • Management
  • vladanje znanjima potrebnim za organizaciju i upravljanje poslovnim sustavima
  • sposobnost planiranja i provođenja organizacijskih promjena.
 • Marketing
  • potpuno razumijevanje uloge marketinga u poslovanju
  • sposobnost kreiranja i provođenja marketinških strategija
 • Računovodstvo i revizija
  • sposobnost upravljanja računovodstvenim postupcima i postupcima revizije
  • vladanje znanjima neophodnim za vođenje računovodstva i izvještavanje u složenim gospodarskim sustavima
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija student može nastaviti studij na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima na poslijediplomskom doktorskom studiju u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra ekonomije