Diplomski studij Turizma i hotelijerstva

Trajanje: 2 godine
ECTS bodova: 120
Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij i uvjeti za upis propisani Pravilnikom Fakulteta.
Vrsta studija: diplomski sveučilišni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Kompetencije koje se stječu završetkom studija:
  • vladanje cjelovitim znanjima iz ekonomije i ekonomskih disciplina
  • sposobnost kreativne primjene kvantitativnih i statističkih metoda u ekonomiji
  • sposobnost primjene naprednih metoda analize i istraživanja
  • sposobnost rješavanja problema funcioniranja ekonomskih sustava
  • sposobnost višedimenzijskog načina razmišljanja
  • sposobnost kreiranja i formulacije novih ideja u turizmu i hotelijerstvu
  • sposobnost rješavanja problema u upravljanju hotelom
  • sposobnost kreativnog doprinosa razvoju turizma
Usmjerenja:  
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Turizam i hotelijerstvo student može nastaviti studij na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima na poslijediplomskom doktorskom studiju u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra ekonomije