Preddiplomski studij Turizam

Trajanje: 3 godine
ECTS bodova: 180
Uvjeti za upis: završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i razredbeni ispit
Vrsta studija: preddiplomski sveučilišni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Kompetencije koje se stječu završetkom studija:
 • vladanje primarnim znanjima iz ekonomije i ekonomskih disciplina
 • sposobnost analitičke primjene kvantitativnih i statističkih metoda u ekonomiji
 • sposobnost primjene metoda analize i metoda istraživanja
 • sposobnost suočavanja s funkcioniranjem i problemima ekonomskih sustava
 • sposobnost kreativne uporabe informacija
 • sposobnost primjene organizacijske kulture
 • aktivno znanje stranog jezika Europske unije u području struke
Usmjerenja na III godini studija:
 • Management u Hotelijerstvu
  • razumijevanje turizma kao specifične djelatnosti
  • sposobnost upravljanja turističkom destinacijom kao makro sustavom
 • Management u Turizmu
  • razumijevanje specifičnih problema upravljanja hotelom
  • sposobnost primjene specifičnih znanja u području upravljanja hotelom
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom preddiplomskog studija Turizma student može nastaviti studij na ovom Fakultetu na diplomskom studiju kojim se stječe naziv magistra ekonomije u trajanju od dvije godine (120 ECTS) odnosno drugom diplomskom studiju na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Prvostupnik/ prvostupnica ekonomije, ukoliko zakonom ne bude drugačije propisano.