Za studente - Studijski programi - Specijalistički diplomski stručni studij iz Managementa

Specijalistički diplomski stručni studij iz Managementa

Specijalistički diplomski stručni studij iz Managementa

Trajanje: 2 godina
ECTS bodova: 120
Uvjeti za upis: završen stručni (180 ECTS) ili preddiplomski studij i uvjeti za upis propisani Pravilnikom Fakulteta.
Nastavni programi: Nastavni programi
Vrsta studija: specijalistički diplomski stručni studij
Kompetencije koje se stječu završetkom studija:
 • vladanje osnovnim znanjima iz ekonomije i ekonomskih disciplina
 • sposobnost rješavanja problema u pojedinim poslovnim područjima
 • sposobnost uključivanja u složenije poslove u specifičnim područjima
 • osposobljenost za daljnje stručno usavršavanje
Usmjerenja:
 • Računovodstvo
  • vladanje teorijskim i praktičnim znanjima iz područja računovodstva poduzetnika, financijskih institucija, obrtnika, neprofitnih organizacija i proračunskih korisnika
  • vladanje teorijskim i praktičnim znanjima iz područja analize financijskih zvještaja i revizije
 • Upravljanje porezima
  • vladanje specifičnim znanjima prema raznim vrstama oporezivanja
  • razumijevanje pravnih aspekata oporezivanja
 • Upravljanje projektima
  • vladanje naprednim znanjima planiranja i upravljanja projektima
  • sposobnost analize uspješnosti projekta s različitih aspekata
Mogućnosti nastavka studija:  
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Stručni specijalista ekonomije (struč. spec. oec.)