Za studente - Studentska Referada

Studentska Referada

Ispitni rokovi u 2013/2014-oj

 

Radno vrijeme

Od 6. svibnja 2020. godine studentima je omogućeno korištenje usluga Info pulta studentske referade svaki dan od 10 do 14 sati u sobi PR10 (južni/glavni ulaz u zgradu, prizemlje desno, prije ulaza u restoran).

Pri tome treba slijediti pravila:  

  • Studenti se trebaju se najaviti na e-mail info.pult@efst.hr (koristeći svoju vlastitu fakultetsku e-mail adresu) ili na telefon 021/430-790 i 021/430-791.
  • Treba točno navesti što se želi obaviti na Info pultu
  • Studenti će biti obaviješteni o točnom terminu dolaska na Info pult (dan, SAT)
  • Studenti koji nemaju dogovoreni termin, neće moći koristiti usluge Info pulta
  • Student mora imati svoju identifikacijsku ispravu
  • Svi dokumenti koje student preda na Info pult, sukladno uputi Zavoda za javno zdravstvo, moraju biti „u izolaciji“ 72 sata (3 dana) po zaprimanju, i tek se tada mogu početi obrađivati 

Napominjemo i molimo studente da se, u cilju zaštite vlastitog zdravlja, zdravlja svojih kolega i kolegica, kao i zaposlenika Fakulteta, strogo pridržavaju općih mjera zaštite i pravila ponašanja (dostupno ovdje).

Studentska referada je i dalje dostupna na svim telefonima i e-mail adresama za bilo kakva pitanja i pomoć studentima. 

Studenti imaju mogućnost i komunikacije mailom, te sve upite mogu uputit na mail info.pult@efst.hr  a svoje molbe na mail molbe@efst.hr .

Kontakte Studentske referade možete pronaći na linku :

https://www.efst.unist.hr/o-fakultetu/fakultet/organizacija/strucne-sluzbe/studentska-referada

Vaša Studentska referada

 

Izdavanje uvjerenja o statusu

Potvrde o statusu studenta izdaju se putem portala e-građani.

Studenti se registriraju putem svog AAI-indetiteta (korisničko ime za moodle uz dodatak @efst.hr ili student.efst.hr ; lozinka za moodle).

Sve informacije vezane za korištenje te postupanje na portalu mogu se pronaći na poveznici: https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html

Ukoliko imate problem s korisničkim podacima, obratite se na skroza@efst.hr

Ostala uvjerenja/prijepis ocjena

Ostale potvrde (točno određenog sadržaja) te Potvrde  o položenim ispitima (prijepis ocjena)  mogu se zatražiti na info.pult@efst.hr korištenjem studentske adrese elektroničke pošte s domene Fakulteta @efst.hr ili @live.efst.hr.