Fakultet - Organizacija - Stručne službe - Studentska referada

Studentska referada

Studentska referada

Studentska referada obavlja administrativne poslove u svezi sa studentima. To je mjesto prvoga susreta studenata sa sustavom visoke naobrazbe, mjesto gdje počinje život akademskog građanina i koja će postati neizbježna stanica tijekom vašeg fakultetskog obrazovanja.

Djelatnici:

 • Voditeljica za preddiplomske, diplomske i stručne studije
  Dušanka Zarić, dipl. oec
  021/430-607
 • diplomski studij:
  Javorka Bagarić, dipl. oec.
  021/430-754
  diplomski@efst.hr
 • Preddiplomski i stručni studij:
  • Draženka Cvitanić
   021/430-609
   strucni@efst.hr
  • Marija Valenta
   021/430-608
   preddiplomski@efst.hr
 • Info pult Službe:
  info.pult@efst.hr
  • Ana Blagaić, dipl. oec.
   021/430-790
  • Daniela Vukušić, dipl. iur. 
  • Jelena Žunić, struc.spec.oec. 
   021/430-791

Poslovi Studentske referade

Rad sa strankama obavlja se putem Info pulta Službe svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 13:00 sati uz obavezno predočenje indeksa.
 • vodi matične knjige studenata svih studija,osim poslijediplomskih studija,
 • vodi dosjee studenata,
 • arhivira svu dokumentaciju iz svog djelokruga rada u skladu s propisima,
 • obavlja administrativne poslove razredbenih postupaka,
 • obavlja prvi upis studenata te upis u više godine studija,
 • obavlja administrativne poslove oko promjene statusa studenata, promjene studija i sl.,
 • vodi evidenciju o ispitima,
 • izrađuje izvješća za potrebe Fakulteta i drugih vanjskih korisnika,
 • obavlja stručno-administrativne poslove vezane uz završne radove, diplomske radove i ispite,
 • organizira svečane dodjele svjedodžbi i diploma (promocije),
 • daje informacija o studijima,
 • izdaje potrebna uvjerenja i potvrde studentima,
 • zaprima i obrađuje molbe i žalbe studenata vezane za studiranje,
 • priprema rješenja po zaprimljenim molbama i žalbama,
 • brine o objavi i ažurnosti podataka na mrežnim stranicama Fakulteta u području svog rada,
 • priprema plan nabave i prati njegovo izvršenje u dijelu koji joj je povjeren,
 • obavlja druge poslove u skladu s potrebama Fakulteta.