Fakultet - Organizacija - Stručne službe - Studentska referada

Studentska referada

Studentska referada

Studentska referada obavlja administrativne poslove u svezi sa studentima. To je mjesto prvoga susreta studenata sa sustavom visoke naobrazbe, mjesto gdje počinje život akademskog građanina i koja će postati neizbježna stanica tijekom vašeg fakultetskog obrazovanja.

Djelatnici:

 • Voditeljica studentske referade:
  Javorka Bagarić, dipl. oec.
  021/430-754
  javorka.bagaric@efst.hr
 • Diplomski sveučilišni i Specijalistički diplomski stručni studiji:
  Jelena Ančić, struč. spec. oec.
  021/430-607
  diplomski@efst.hr
 • Preddiplomski sveučilišni i Preddiplomski stručni studiji:
  Marija Valenta
  021/430-608
  preddiplomski@efst.hr
 • Info pult Službe:
  info.pult@efst.hr
  molbe@efst.hr
  • Ana Jelaska, dipl. oec.
   021/430-791
  • Daniela Vukušić, dipl. iur. 
   021/430-790

 

Poslovi Studentske referade:

 • vodi matične knjige studenata svih studija,osim poslijediplomskih studija,
 • vodi dosjee studenata,
 • arhivira svu dokumentaciju iz svog djelokruga rada u skladu s propisima,
 • obavlja administrativne poslove razredbenih postupaka,
 • obavlja prvi upis studenata te upis u više godine studija,
 • obavlja administrativne poslove oko promjene statusa studenata, promjene studija i sl.,
 • vodi evidenciju o ispitima,
 • izrađuje izvješća za potrebe Fakulteta i drugih vanjskih korisnika,
 • obavlja stručno-administrativne poslove vezane uz završne radove, diplomske radove i ispite,
 • organizira svečane dodjele svjedodžbi i diploma (promocije),
 • daje informacija o studijima,
 • izdaje potrebna uvjerenja i potvrde studentima,
 • zaprima i obrađuje molbe i žalbe studenata vezane za studiranje,
 • priprema rješenja po zaprimljenim molbama i žalbama,
 • brine o objavi i ažurnosti podataka na mrežnim stranicama Fakulteta u području svog rada,
 • priprema plan nabave i prati njegovo izvršenje u dijelu koji joj je povjeren,
 • obavlja druge poslove u skladu s potrebama Fakulteta.